Generalforsamlingen

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet godkjennelse av årsoppgjør, valg av styre til Sparebankstiftelsen DNB og beslutninger om vedtektsendringer.

Akerselva Trebåtforening har fått støtte til å etablere en trebåthavn i elva. (Foto: Sune Eriksen)

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ.

Da stiftelsen ble etablert, ble viktige deler av styringssystemet hentet fra sparebanktradisjonen. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler derfor regionene hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp:

  • 15 medlemmer velges av fylkestingene i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sitt historiske nedslagsfelt.
  • 15 medlemmer velges av DNB-kundene i de samme distriktene, og 1 representant velges av kunder i resten av landet. (Til sammen 16 kundevalgte representanter).

Det siste kundevalget til generalforsamlingen foregikk i mars 2022. Alle DNBs personkunder over 18 år kunne stemme i nettbanken og mobilbanken.

Du finner informasjon om styrende organer også i vedtektene våre.

Medlemmer av generalforsamlingen

(Sist oppdatert 26. april 2022)

Akershus

Valgt av DNBs kunder i Akershus: 
Loveleen Rihel Brenna
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Jørn Holme (vararep.)
Kristoffer Holm (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Torunn Skottevik
Brita Skallerud
Liv Gustavsen
Ole Kristian Kaurstad (vararep.)
Lise Hagen Rebbestad (vararep.)

Buskerud

Valgt av DNBs kunder i Buskerud:
Siri Nodland, leder
Kari-Anne Hille Valla
Tom Erling Søgård (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Thomas Fosen
Bjørn Tore Ødegården
Sadi Emeci (vararep.)     

Oppland

Valgt av DNBs kunder i Oppland:
Hallgrim Hansegård
Kjersti Linnerud
John Are Lindstad (vararap.)

Valgt av Innlandet fylkesting:
Bergljot Oldre
Truls Gihlemoen
Erik Winther (vararep.)  

Oslo

Valgt av DNBs kunder i Oslo:
Andrés Francisco D’Silva
Aysel Yesiltas
Hawa Muuse
Signe Lindbråten (vararep.)
Veslemøy Rysstad (vararep.)

Valgt av Oslo bystyre:
Torger Ødegaard, nestleder
Marion Godager Tveter
Kjetil Stålesen
Arvid Ellingsen (vararep.)
Lisbet Natland (vararep.)

Telemark

Valgt av DNBs kunder i Telemark:
Einar Ask
Anne Snarteland (vararep.)

Valgt av Vestfold og Telemark fylkesting:
Sigvald Oppebøen Hansen
Nikolai Boye (vararep.)

Vestfold

Valgt av DNBs kunder i Vestfold: 
Anita Miric
Kari-Lise Kirsebom
Geir Magne Rørvik (vararep.)

Valgt av Vestfold og Telemark fylkesting:
Steinar Gullvåg  
Ellen Eriksen
Lise-Marie Sommerstad (vararep.)

Østfold

Valgt av DNBs kunder i Østfold:
Cathrine Rød Gundersen
Gunhild Rosnes
Trond Kurte Andreassen (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Cecilie Agnalt
Leif Eriksen
Håkon Tolsby (vararep.)

Landet forøvrig

Valgt av DNBs kunder på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Hedmark: 
Hilde Grimstad
Jakob Mæland (vararep.)

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?