Generalforsamlingen

Generalforsamlingens oppgaver er blant annet godkjennelse av årsoppgjør, valg av styre til Sparebankstiftelsen DNB og beslutninger om vedtektsendringer.

Akerselva Trebåtforening har fått støtte til å etablere en trebåthavn i elva. (Foto: Sune Eriksen)

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ. Sammensetningen av generalforsamlingen gjenspeiler de regionene hvor sparebankens fond over tid ble bygget opp. Den er satt sammen gjennom to valg:

Offentlig oppnevnte representanter

15 medlemmer velges av fylkestingene i de deler av landet hvor tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter.

Kundevalgte representanter

15 medlemmer velges av DNB-kundene i de samme distriktene, og 1 representant velges av kunder i resten av landet. (Til sammen 16 kundevalgte representanter).

Neste kundevalg til generalforsamlingen vil være i hele mars 2022. Alle DNBs personkunder over 18 år kan stemme i nettbanken og mobilbanken.

Du finner informasjon om styrende organer også i vedtektene våre.

Medlemmer av generalforsamlingen

(Sist oppdatert 19. juni 2020)

Østfold

Valgt av DNBs kunder i Østfold:
Trond «Kurte» Andreassen
Cathrine Rød Gundersen
Simen Saxebøl (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Cecilie Agnalt
Leif Eriksen
Håkon Tolsby (vararep.)

Oslo

Valgt av DNBs kunder i Oslo:
Bente Lier (leder)
Sulekha Ali Omar
Tor Håken Jackson Inderberg
Ola Mæle (vararep.)
Signe Lindbråten (vararep.)

Valgt av Oslo bystyre:
Marion Godager Tveter
Kjetil Stålesen
Torger Ødegaard
Arvid Ellingsen (vararep.)
Lisbet Natland (vararep.)

Akershus

Valgt av DNBs kunder i Akershus: 
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Loveleen Rihel Brenna
Eline Stokstad Oserud (vararep.)
Hans Kristian Solberg (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Torunn Skottevik
Brita Skallerud
Liv Gustavsen
Ole Kristian Kaurstad (vararep.)
Lise Hagen Rebbestad (vararep.)

Oppland

Valgt av DNBs kunder i Oppland:
Kjersti Linnerud
Halgrim Hansegård
Cecilie Skeide (vararep.)

Valgt av Innlandet fylkesting:
Bergljot Oldre
Truls Gihlemoen
Erik Winther (vararep.)

Buskerud

Valgt av DNBs kunder i Buskerud:
Vibeke Clausen
Stian Sivertzen
Siri Nodeland (vararep.)

Valgt av Viken fylkesting:
Thomas Fosen (nestleder)
Bjørn Tore Ødegården
Sadi Emeci (vararep.)               

Vestfold

Valgt av DNBs kunder i Vestfold: 
Aslaug Bonden
Geir Magne Rørvik
Evy Magdalena Fahre (vararep.)

Valgt av Vestfold og Telemark fylkesting:
Steinar Gullvåg  
Ellen Eriksen
Lise-Marie Sommerstad (vararep.)

Telemark

Valgt av DNBs kunder i Telemark:
Gro Hommo
Lars Vik (vararep.)

Valgt av Vestfold og Telemark fylkesting:
Sigvald Oppebøen Hansen
Nikolai Boye (vararep.)

Landet forøvrig

Valgt av DNBs kunder på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge og Hedmark: 
Camilla Helgesen
Espen Thorsrud (vararep.)

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?