Håndverksfest

I november 2022 inviterte vi til håndverksfest. Her kan du se innleggene fra scenen.

Foto: Siri Sveen/Sidserk

Formålet med arrangementet var å presentere satsingen Håndverksløftet, og å skape en møteplass for alle som på ulikt vis bidrar til å ta vare på tradisjonshåndverkene.

Se filmene fra Håndverksfesten på Sentralen i Oslo

Hvorfor skal vi løfte håndverket? v/ André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Tradisjonskunnskap: Stjele eller dele? v/Terje Planke, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum

Å utdanne tradisjonshåndverkere v/ Roald Renmælmo, håndverker og universitetslektor ved NTNU

Verdien av den uformelle kompetansen v/Kjærsti Gangsø, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon

Samarbeid om håndverket v/Truls Erik Johnsen, avdelingsdirektør ved Follo museum

«Handverk er allmenndanning!» Kortfilm med Jon Bojer Godal

Tradisjonell kunnskap i en ny tid v/ Kirsten Visdal, kreativ veileder og kurator, Håndverk+

Reisebrev fra LA v/Siri Sveen Haaland, bunadstilvirker, Sidserk systue

Kunsten å bæres av snøen v/ Thomas Aslaksby, geitebonde og treskimaker

Et første møte med håndverk: «Rundt bålet» Norges Husflidslag v/Arild Larsen, husflidskonsulent i Hedmark

Publikum fikk bl.a. presentert et utvalg gode prosjekter Sparebankstiftelsen DNB allerede har støttet, som på hvert sitt vis fremmer håndverkskunnskap. “Rundt bålet” var ett av dem.

Kunnskapsoverføring satt i system: «Kulturminner for alle» og «Håndlag» Fortidsminneforeningen v/Mathilde Sprovin, avdelingsleder bygningsvern

Publikum fikk bl.a. presentert et utvalg gode prosjekter Sparebankstiftelsen DNB allerede har støttet, som på hvert sitt vis fremmer håndverkskunnskap. Fortidsminneforeningen presenterte to av dem.

Rekruttering gjennom praksis – en vei ut i arbeidslivet: «Ungt tradisjonshåndverk» Norsk håndverksinstitutt v/ prosjektleder Christine Sundbø, smed Ask Sebastian Martens og garver Frode Jansson

Publikum fikk bl.a. presentert et utvalg gode prosjekter Sparebankstiftelsen DNB allerede har støttet, som på hvert sitt vis fremmer håndverkskunnskap. “Ungt tradisjonshåndverk” var ett av dem.

Håndverkeren og brukerne: «Tradisjonsbåt – bygging og bruk» Forbundet KYSTEN v/ Heidi Thöni Sletten

Publikum fikk bl.a. presentert et utvalg gode prosjekter Sparebankstiftelsen DNB allerede har støttet, som på hvert sitt vis fremmer håndverkskunnskap. “Tradisjonsbåt – bygging og bruk” var ett av dem.

Kreativt fellesskap rundt håndverket: «Kroloftet» v/ Oscar Honeyman-Novotny, grunnlegger av Kroloftet

Publikum fikk bl.a. presentert et utvalg gode prosjekter Sparebankstiftelsen DNB allerede har støttet, som på hvert sitt vis fremmer håndverkskunnskap. “Kroloftet” var ett av dem.

Etterord: «Kransekake- ett vykort från Folklore Utopi» v/ Jonatan Malm, folkloristutopist (SE)

Jonatan Malm fikk runde av arrangementet med dette musikalske kåseriet om håndverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?