Håndverksløftet

Håndverksløftet er en satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge.

Foto: Siri Sveen Haaland

Håndverksløftet har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk. Sparebankstiftelsen DNB lanserte satsingen i april 2022.

Følg Håndverksløftet på Instagram: @haandverksloft

Gjennom denne satsingen vil stiftelsen støtte tiltak innen tradisjonshåndverk. Her får du mer informasjon om hva du kan søke støtte til.

Stiftelsen er opptatt av:

  • Å videreføre kompetanse innen tradisjonshåndverk. Derfor vil vi støtte prosjekter hvor det legges til rette for at erfarne tradisjonshåndverkere kan dele kunnskapen med nye talenter.
  • At flere barn og unge skal få bli kjent med ulike håndverkstradisjoner og at talenter får muligheten til å utvikle seg innen ulike fag. Derfor vil vi gi støtte til prosjekter som bidrar til dette.
  • Bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner, anerkjenner og verdsetter godt håndverk. Derfor vil vi støtte prosjekter som skaper nysgjerrighet for tradisjonshåndverk, tilgjengeliggjør verksteder og sikrer kompetanseoverføring.

Satsningen skal også gi dyktige unge utøvere mulighet til å fordype og utvikle seg som håndverkere.

Her finner du alle tildelingene gitt av stiftelsen innenfor satsingen Håndverksløftet.

Styrke samarbeid og skape møteplasser

Med satsingen Håndverksløftet vil vi, i tillegg til å gi pengestøtte til gode prosjekter, jobbe for å styrke nettverk og samarbeid innen tradisjonshåndverksfeltet. Vi vil skape møteplasser, og bidra til å løfte og synliggjøre utøverne og verdien av kunnskapen deres.

Vil du følge med på arbeidet kan du melde deg på Håndverksløftets nyhetsbrev nederst på denne siden.

Faglig råd

Håndverksløftet ble lansert 6. april 2022 på Sentralen i Oslo.

Det er opprettet et fagråd for Håndverksløftet. I fagrådet sitter: Inger Stray Lien, arkitekt og leder for fagrådet, Solveig Torgersen Grinder, seniorrådgiver i Norges Husflidslag, Even Hansen, treskjærer og lærer på Hjerleid handverkskole, Jorunn Løkvold, duojár, Eivind Falk, instituttleder ved Norsk Håndverksinstitutt og Siri Sveen Haaland, bunadtilvirker.

Dersom du har behov for logoen til Håndverksløftet (som du ser over), finner du den her.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om Håndverksløftet, ta kontakt med:

Tuva Løkse, prosjektleder Håndverksløftet, tlf: 97616957, epost: tuva.lokse@sparebankstiftelsen.no.

eller

Ane Marte Ringstad, rådgiver, Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, tlf: 924 12 877, epost: ane.marte.ringstad@sparebankstiftelsen.no

Håndverksrefleksjoner

Som del av satsingen «Håndverksløftet» lager Sparebankstiftelsen DNB flere små filmer sammen med Oslo Filmkompani. Her er den første i serien «Håndverksrefleksjoner» der erfarne folk fra tradisjonshåndverksfeltet deler tanker om å ta vare på kunnskapen.

Jon Bojer Godal er håndverker, forsker, forfatter og formidler, og har arbeidet i en mannsalder med tradisjonelt håndverk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?