Giovanni Battista Guadagnini

Bratsj laget av Giovanni Battista Guadagnini i 1781 i Torino. Henninge Båtnes Landaas spiller på dette instrumentet.

Matteo Gofriller

Bratsj av Matteo Gofriller laget i Venezia i 1710. Magnus Boye Hansen spiller på dette instrumentet.

Giovanni Battista Guadagnini

Bratsj laget av Giovanni Battista Guadagnini i Torino i 1784. Denne bratsjen spilles på av Catherine Bullock.

Domenico Busan

Bratsj laget av Domenico Busan i 1800. Denne bratsjen spilles på av Nora Taksdal.

Brødrene Grancino

Bratsj av brødrene G. & F. Grancino, laget i Milano i ca. 1665. Ida Bryhn spiller på dette instrumentet.

Frédéric Chaudière

Bratsj laget av Frédéric Chaudière i 2007 i Frankrike. Instrumentet er utlånt til Barratt Due musikkinstitutt og spilles på av Iris Maidre Aarvik.

Francis Kuttner

Bratsj laget av Francis Kuttner i 2011 i Cremona. Instrumentet er utlånt til Kristin Pas.

Frédéric Chaudière

Viola made by Frédéric Chaudière in 2008 in France. This instrument is played by Christopher Rossebo.

Florian Leonhard

Bratsj laget av Florian Leonhard i 2016 i London. Ivan Zecevic spiller på dette instrumentet.