Kunsten i dag

Sparebankstiftelsen DNB vil gi én kunstinstitusjon støtte på 4,5 millioner kroner over 3 år til produksjon og formidling av samtidskunst. Kunstinstitusjoner på Østlandet kan søke om tildelingen “Kunsten i dag”.

Interesserte kunstinstitusjoner bes om å utarbeide en prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan.

Søknadsfrist: 1. september.

Kunstinstitusjonen må være lokalisert i Sparebankstiftelsen DNBs opprinnelsesområde, som er de tidligere fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oppland og kommunen Ringsaker i Hedmark.

For tildelingen vektlegges følgende:

  • Vi ønsker å støtte opp om det (unge) norske samtidskunstfeltet. Tildelingen skal gå til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller innlemmes i institusjonens samling.
  • Prosjektene må gjøres fysisk tilgjengelig, formidles til publikum og dokumenteres for ettertiden. Vi ønsker at flere skal bli kjent med samtidskunst, og at vi også skal nå et ungt og nytt publikum.
  • Det vektlegges hvilken betydning og forskjell tildelingen vil utgjøre for mottakende institusjon.

Søknaden skal sendes via vår søknadsportal. Klikk på ordningen «søknader over 50.000 kroner».

Tildeling offentliggjøres medio desember 2023. Tildelingen gis for perioden 2024-2026.

Kontaktinformasjon

For spørsmål, ta kontakt med:
Anders Bjørnsen, tlf. 90140861, epost: anders.bjornsen@sparebankstiftelsen.no

Tidligere mottakere

Disse kunstinstitusjonene har mottatt “Kunsten i dag” tidligere:

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?