Nyttig informasjon til dere som har fått en tildeling

Her får du informasjon om hvordan dere får utbetalt pengene, hva dere må rapportere og hvordan dere eventuelt kan søke om å gjøre endringer.

I prosjektet Skulpturstopp inviteres anerkjente kunstnere til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune. I Lillestrøm kan du se du verket «Yes to all» av Sylvie Fleurie. (Foto: André Løyning)

Dere får dokumentert at søknaden er innvilget i et “tildelingsbrev”. Tildelingsbrevet sendes til den epostadressen som du som søker har registrert på brukerprofilen din i søknadsportalen. Sjekk gjerne at du har registrert riktig epostadresse. Når du er logget inn i portalen vises navnet ditt øverst til høyre. Klikker du på navnet vises informasjonen i brukerprofilen, og denne kan du redigere om nødvendig.

Tildelingsbrevet kan dere også finne i søknadsportalen under «Mine søknader». Velg den aktuelle søknaden. Klikk på «Kommunikasjon». 

Dersom søknaden din er en del av «Lokalavisenes søknadsordning» må du logge deg på Amedia-portalen for å få tilgang til tildelingsbrev, fylle ut skjema om utbetaling, sluttrapport osv.

Få utbetalt pengene dere har blitt tildelt

For å få utbetalt pengestøtten må dere fylle ut et skjema om utbetaling i søknadsportalen. Fra dere har sendt inn skjemaet og til utbetalingen kommer, kan det ta inntil 3 uker.

Skjemaet for utbetaling finner du i søknadsportalen under “Mine Søknader”. Velg den aktuelle søknaden og klikk på “Utbetalingsanmodning” til høyre.

Kontonummer for utbetaling: Det er viktig at søkerorganisasjonen står som eier av kontonummeret pengene skal utbetales til. Du vil ikke få utbetalt tildelingen dersom foretaket ikke har egen konto. Dette gjelder også enkeltpersonforetak.

Sjekk også om kontoen krever KID-nummer. Vi kan ikke overføre penger til kontoer som krever KID. Hvis du ikke vet hva KID-nummer er, finner en forklaring på snl.no

For enkelte organisasjoner, og spesielt deg som jobber for en kommune eller fylkeskommune og søker på vegne av dem: Avtal hvordan betalingen skal merkes for å komme frem til riktig sted. På utbetalingsanmodningen kan du skrive hvem eller hva pengene er knyttet til slik at mottakeren får vite hvor pengene skal.

Merk at dere skal få utbetalt hele beløpet før sluttrapporten skal sendes inn.

Eventuelle endringer underveis i prosjektet

Hvis du vil endre sluttdatoen for prosjektet: Gå inn i søknadsportalen. Under “Mine søknader” velger du den aktuelle søknaden. Klikk på “Søke endring i sluttdato” til høyre.

Dersom prosjektet er endret og dere vil søke om å bruke pengene på noe annet: Dere kan søke om omdisponering av midlene. Gå inn i søknadsportalen. Under “Mine søknader” velger du den aktuelle søknaden. Klikk på “Søke om omdisponering” til høyre.

Hvis dere må endre kontaktperson for en tildeling

Dette gjør du i søknadsportalen. Men først må den som skal bli ny kontaktperson logge seg inn i søknadsportalen og legge inn epostadressen og mobilnummeret sitt (hvis vedkommende ikke har vært innlogget før).

Deretter logger du selv inn i søknadsportalen. Klikk på den aktuelle søknaden. Se «Andre valg» på høyre side. Klikk på «Endre kontaktperson». Legg inn navn og epost-adressen til den nye kontaktpersonen.

Når dette er gjort, kan vi behandle forespørselen din.
Både ny og gammel kontaktperson vil få beskjed når endringen er i orden.

Sluttrapport og annen rapportering

Alle som får støtte av oss må sende inn en sluttrapport. Dette er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden.

For flerårige prosjekter vil vi også be om en statusrapport etter hver 12. måned. Du får epost når tiden er inne for å fylle ut statusrapporten, og vil da finne skjemaet i søknadsportalen.

Når det gjelder utfylling av sluttrapporten, vil dere få en epost om dette på den sluttdatoen dere har satt for prosjektet. Når du har mottatt eposten vil du finne skjemaet i søknadsportalen. Klikk på den aktuelle søknaden, og du finner sluttrapporten til høyre. Fristen for å levere sluttrapporten er 2 måneder.

Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Hva skal sluttrapporten inneholde?

Nedenfor kan du se eksempler på sluttrapporter (pdf-filer) avhengig av størrelsen på tildelingen:

Kravene til dokumentasjon på hvordan tildelingen er benyttet varierer avhengig av størrelsen på beløpet dere har fått tildelt. Se hvilken dokumentasjon som kreves her.

Merking av tildelingen

I søknadsportalen kan du bestille plakett eller klistremerker for å merke tildelingen. Dersom dere trenger logoen vår kan dere laste den ned her.

Mer informasjon

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring en av oss som jobber med tildelinger. Du finner kontaktinformasjonen her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?