Nyttig informasjon til dere som har fått en tildeling

Her får du informasjon om hvordan dere får utbetalt pengene, hva dere må rapportere og hvordan dere eventuelt kan søke om å gjøre endringer.

I prosjektet Skulpturstopp inviteres anerkjente kunstnere til å lage en skulptur eller et kunstverk i en kommune. I Lillestrøm kan du se du verket «Yes to all» av Sylvie Fleurie. (Foto: André Løyning)

Så flott at vi får støtte prosjektet deres! Dere får dokumentert at søknaden er innvilget i et “Tildelingsbrev”.

Tildelingsbrevet sendes til den epostadressen som du som søker har registrert på brukerprofilen din i søknadsportalen. Sjekk gjerne at du har registrert riktig epostadresse. Når du er logget inn i portalen vises navnet ditt øverst til høyre. Klikker du på navnet vises informasjonen i brukerprofilen, og denne kan du redigere om nødvendig.

Tildelingsbrevet kan dere også finne i søknadsportalen under «Mine søknader». Velg den aktuelle søknaden. Klikk på «Kommunikasjon». 

Dersom søknaden din er en del av «Lokalavisenes søknadsordning» må du logge deg på Amedia-portalen for å få tilgang til tildelingsbrev, fylle ut skjema om utbetaling, sluttrapport osv.

Få utbetalt pengene dere har blitt tildelt

For å få utbetalt pengestøtten må dere fylle ut et skjema om utbetaling i søknadsportalen. Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen kommer, kan det ta 3 til 4 uker.

Skjemaet for utbetaling finner du i søknadsportalen under “Mine Søknader”. Velg den aktuelle søknaden og klikk på “Utbetalingsanmodning” til høyre.

For enkelte organisasjoner, og spesielt deg som jobber for en kommune eller fylkeskommune og søker på vegne av dem: Avtal hvordan betalingen skal merkes for å komme frem til riktig sted. På utbetalingsanmodningen kan du skrive hvem eller hva pengene er knyttet til slik at mottakeren får vite hvor pengene skal.

Eventuelle endringer underveis i prosjektet

Noen ganger skjer det endringer. Da er det mulig å søke om å endre sluttdato eller omdisponering av midlene.

Hvis du vil endre sluttdatoen for prosjektet: Gå inn i søknadsportalen. Under “Mine søknader” velger du den aktuelle søknaden. Klikk på “Søke endring i sluttdato” til høyre.

Dersom prosjektet er endret og dere vil søke om å bruke pengene på noe annet: Dere kan søke om omdisponering av midlene. Gå inn i søknadsportalen. Under “Mine søknader” velger du den aktuelle søknaden. Klikk på “Søke om omdisponering” til høyre.

Sluttrapport og annen rapportering

Alle som får støtte av oss må sende inn en sluttrapport. Dette er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden.

For prosjekter og tiltak som har en varighet i mer enn 18 måneder, vil vi også be om en statusrapport etter 12 måneder.

Vi sender deg en epost når tiden er inne for å skrive statusrapport eller sluttrapport. Når du har mottatt eposten vil du finne skjemaet i søknadsportalen. Klikk på den aktuelle søknaden og du finner sluttrapporten til høyre.

Merk at sluttrapporten ikke skal sendes inn før hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Legg ved kvitteringer og så videre i sluttrapporten som viser hva dere har brukt de tildelte midlene til.

Dersom dere har fått en tildeling fra og med 500.000 kroner vil vi be om regnskap godkjent av revisor eller ekstern regnskapsfører.

Merking av tildelingen

I søknadsportalen kan du bestille plakett eller klistremerker for å merke tildelingen. Dersom dere trenger logoen vår kan dere laste den ned her.

Mer informasjon

Har du flere spørsmål, skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring en av oss som jobber med tildelinger. Du finner kontaktinformasjonen her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?