Økonomitips

Her har vi samlet noen økonomitips til deg som skal søke støtte til et prosjekt.

Spørsmål og svar

Hvordan lager man et budsjett?

Start med en god diskusjon om hvilke aktiviteter som skal prioriteres og gjennomføres. Gjør nødvendige undersøkelser og se hva dette vil koste.
Benytt deg gjerne av nettverket ditt. Kanskje du kjenner noen som er engasjert i noe liknende? Har du snakket med den forrige økonomiansvarlige? Trekk på personer du kjenner, eller andre i styret, for å hjelpe deg.

Et budsjett skal vise både inntekter og kostnader. Når det gjelder søknaden til Sparebankstiftelsen DNB må budsjettet balansere i søknadsskjemaet slik at inntektene er lik kostnadene.

Hvilke poster skal med i et budsjett?

Et tips angående budsjettposter er at man prøver å gjøre det oversiktlig, men ikke for detaljert. Du bør ha nok detaljer til at du ser hvordan pengene skal brukes, men ikke så mange poster at det blir uoversiktlig.

Følg retningslinjene i søknadsskjemaet, og merk at alle søknader over 250.000 kr krever et detaljert budsjett som vedlegg til søknaden.

Hvordan oppgis frivillig innsats i søknadsskjemaet?

I søknadsskjemaet holdes frivillig innsats utenfor budsjettet. Dette skal du svare på i et eget spørsmål og her skal du også oppgi antall timer frivillig arbeid dere regner med å bruke i prosjektet.

Er det krav til å bruke et regnskapsprogram?

Har virksomheten din under 600 bilag i året kan det holde å kun benytte Excel. Har dere over 600 bilag i året er du lovpålagt å bruke et regnskapsprogram.

Hvordan skal man ta vare på bilagene?

Du kan selv velge om du vil ta vare på bilagene på papir eller elektronisk. De fleste velger å digitalisere sine bilag. Hvis du samler dem elektronisk, så er det viktig at du i tillegg tar en sikkerhetskopi av alle lagrede bilag. Er man bokføringspliktig har man plikt til å oppbevare bilag i fem år.

Hva er kravet til dokumentasjon for sluttrapporten?

Kravet til dokumentasjon avhenger av størrelsen på tildelingsbeløpet. Her får du mer informasjon om hvilken dokumentasjon vi krever.

Hva hvis det blir endringer underveis i prosjektet?

Dersom prosjektet er endret og du vil søke om å bruke pengene på noe annet, kan du søke om omdisponering av midlene. Logg deg inn i søknadsportalen. Under “Mine søknader” velger du den aktuelle søknaden. Klikk på “Søke om omdisponering” til høyre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?