Søk støtte til ditt prosjekt

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke støtte til allmennyttige formål for barn og unge fra Sparebankstiftelsen DNB.

Parkouranlegg: Lokalsamfunnet i Sørum gikk sammen om å skape ny møteplass. (Foto: Christine Heim)

Du kan søke støtte til tiltak for barn og unge på Østlandet, innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. Se Alt du må vite om å søke og rapportere

Sjekk om du kan søke støtte

I sjekklisten vår får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å få støtte.

Hva kan dere søke om støtte til?

Vi støtter tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Filmen gir et raskt innblikk i hvem vi er og hva vi gir støtte til.

Slik skriver du en god søknad

Hvert år bevilger vi støtte til rundt 40 prosent av alle søknadene vi får inn.

I tillegg til at prosjektet eller formålet som skal få støtte må oppfylle de formelle kravene, er det viktig at søknaden er tydelig og gjennomarbeidet.

Bli inspirert av andre prosjekter

Siden 2002 har Sparebankstiftelsen DNB støttet mange tusen prosjekter og tiltak. Bli inspirert og se hva slags tiltak vi har støttet tidligere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?