Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Her får dere mer informasjon, tips og råd.

Norsk Botanisk forening har etablert Ung Botaniker for å øke interessen for botanikk og biologisk mangfold. (Foto: Simen Hyll Hansen)

Dere kan søke støtte til tiltak innenfor et av våre fire formål: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv, Idrett og lek.

Filmen gir et raskt innblikk i hvem vi er og hva vi gir støtte til.

Vi støtter tiltak som er åpne og tilgjengelige og ønsket av mange i lokalmiljøet, treffer barn og unge voksne, har innslag av frivillig engasjement, skaper aktivitet, engasjement og tilhørighet.

Vi gir ikke støtte til:

 • Enkeltstående arrangementer eller aktiviteter med kort varighet. Det gjelder også studiereiser, skoleturer, reiser til idrettscuper, klassearrangementer, inngangsbilletter, premier eller «gi-bort-artikler».
 • Offentlige kjerneoppgaver.
 • Ordinær drift, altså løpende utgifter som leie av lokaler, strøm, administrasjonskostnader og så videre.
 • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet.
 • Næringsvirksomhet eller ren privat virksomhet. Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
 • Forskning, unntatt forskning til formål som angår stiftelsens egen virksomhet.
 • Religiøse og partipolitiske tiltak/prosjekter. Støtte kan gis til prosjekter i regi av religiøse og politiske organisasjoner når aktiviteten er åpen for alle.
 • Nødhjelp og bistand.
 • Rehabilitering, oppussing eller reparasjon av objekter i privat eie.
 • Allerede gjennomførte tiltak eller inndekking av gjeld.
 • Utstyr som er innkjøpt før man får svar på søknaden.
 • Tiltak som kun har voksne som målgruppe (tiltak mot målgruppen unge voksne kan få støtte).
 • Aktiviteter som foregår utenfor Norge.

Dersom tidligere søknad ble innvilget må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen.

Prøv gjerne sjekklisten vår får å se om du kan søke støtte.

Vi er opptatt av at dere søker støtte til tiltak som er viktige for deres organisasjon, og for lokalmiljøet. Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Merk at dersom du representerer en idrettsforening og dere har behov for drakter, har vi en egen ordning for draktstøtte. Les mer om draktstøtte her.

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?