Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Her får dere mer informasjon, tips og råd.

Norsk Botanisk forening har etablert Ung Botaniker for å øke interessen for botanikk og biologisk mangfold. (Foto: Simen Hyll Hansen)

Vi er opptatt av at dere søker støtte til tiltak som er viktige for deres organisasjon, og for lokalmiljøet.

Filmen gir et raskt innblikk i hvem vi er og hva vi gir støtte til.

Merk at dersom du representerer en idrettsforening og dere har behov for drakter, har vi en egen ordning for draktstøtte. Les mer om draktstøtte her.

For alle andre, kan dere søke støtte til tiltak innenfor et av våre fire formål: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv, Idrett og lek.

Vi støtter tiltak som er åpne og tilgjengelige og ønsket av mange i lokalmiljøet, treffer barn og unge voksne, har innslag av frivillig engasjement, skaper aktivitet, engasjement og tilhørighet.

Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Se også: Dette gis det ikke støtte til

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?