Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Her får dere mer informasjon, tips og råd.

Norsk Botanisk forening har etablert Ung Botaniker for å øke interessen for botanikk og biologisk mangfold. (Foto: Simen Hyll Hansen)

Vi er opptatt av at dere søker støtte til tiltak som er viktige for deres organisasjon og som dere mener vil ha god effekt for barn og unge.

Filmen gir et raskt innblikk i hvem vi er og hva vi gir støtte til.

Merk at dersom du representerer et idrettslag og dere har behov for drakter, har vi en egen ordning for draktstøtte. Les mer om draktstøtte her.

For alle andre, kan dere søke støtte til tiltak innenfor et av våre fire formålsområder.

Kunst og kultur
– Prosjekter som gjør det mulig for flere å uttrykke seg kreativt, på alle nivåer, fra nybegynnere til talenter.
– Tiltak som bidrar til å tiltrekke seg nye typer av publikum.
– Tiltak som styrker arenaene hvor publikum møter kunsten.

Nærmiljø og kulturarv
– Tiltak som skaper gode nabolag og åpne møteplasser.
– Tiltak som bidrar til økt livsmestring for utsatte barn og unge.
– Tiltak som formidler historie og viderefører tradisjoner.
– Tiltak som bidrar til å verne om demokratiske verdier.

Natur og friluftsliv
– Tiltak som øker interessen for friluftsliv.
– Tiltak som fremmer kunnskap om naturen.
– Tiltak som styrker naturvern og klimavett.

Idrett og lek
– Tiltak som bidrar til idrett for alle, også ved å utvikle ledere og trenere.
– Tiltak som legger til rette for egenorganiserte aktiviteter.

Innenfor de fire formålsområdene støtter vi tiltak som:

  • har verdi over tid
  • er åpne og tilgjengelige, og ønsket av mange i lokalmiljøet
  • treffer aldersgruppen fra 0 og opp til 25 år
  • er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • skaper aktivitet, engasjement og tilhørighet

Vi oppfordrer til samarbeid, gjerne på tvers av sjangre og grener. At flere i lokalmiljøet er engasjert i det samme prosjektet er positivt. Vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Se også: Dette gis det ikke støtte til

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?