Støtte til lyd- og lysutstyr til forestillinger og fremføringer

Mange organisasjoner har behov for teknisk utstyr til fremføringer. Her får du informasjon om hvordan dere kan søke støtte.

St. Hallvard-guttene har fått støtte til et portabelt lyssystem de kan sette opp og styre selv. (Foto: Katrine Lunke)Det er mulig å søke støtte både til innkjøp og til leie av lys- og lydutstyr. Dette kan være for eksempel høyttalere, mikrofoner, PA-anlegg, lydmikser, sanganlegg, lyskastere og lysrigg. Vi gir også støtte til opplæring i bruk og reparasjon og utbedring av utstyr.

Kriteriene for å søke er de samme som for øvrige søknader til stiftelsen: Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke støtte. Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember.

Når dere søker støtte, er vi først og fremst opptatt av at det tekniske utstyret vil være jevnlig i bruk og til nytte og glede for mange, spesielt for barn og unge.

Koret St. Hallvard-guttene har fått støtte til et portabelt lyssystem de kan bruke på sine konserter for å skape korglede og magisk stemning for publikum.

Tips når dere skal søke støtte

Det vil styrke søknaden dersom dere er flere grupper/foreninger som kan bruke det samme utstyret, og kan dele på det.

Dere må vise i søknaden at dere vil ha/har kompetanse til å håndtere det tekniske utstyret dere søker om støtte til.

Sjekk også om dere kan få støtte fra Kulturrom, som er statens tilskuddsordning for teknisk utstyr.

Dersom det er frivillighet knyttet til bruken av det tekniske utstyret vil det telle positivt hvis dere beskriver det frivillige arbeidet i tilknytning til for eksempel forestillinger.

Vi er opptatt av at utstyret dere får støtte til skal benyttes av barne- og ungdomsgrupper.

Se også våre ti tips til en god søknad

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Har du spørsmål? Kontakt en av oss som jobber med tildelinger

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?