Mekkegarasje

NORSK MOTOR KLUBB får 250000 kroner til verktøy og installasjoner

De unges festkonsert

HORTEN KOMMUNE får 50000 kroner til festkonsert i regi av Horten kulturskole