Frisk Oslofjord

Prosjektet Frisk Oslofjord innebærer forskning og formidling av miljøtilstanden i Oslofjorden.

Foto: Inspiria

Havforskningsinstituttet med flere samarbeidspartnere påbegynte i 2018 prosjekt Frisk Oslofjord, hvor formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om fjorden og å restaurere de viktige fiskeforekomstene.

I 2021 fikk Havforskningsinstituttet 17 millioner kroner til prosjektet. I 2018 fikk prosjektet tildelt 15 millioner kroner

I kommende prosjektperiode skal det blant annet jobbes videre med å formidle kunnskapen om det marine nærmiljøet, om vannkvalitet, artsmangfold og sammenhenger mellom ulike arter i fjorden.

Videregående skoler på Østlandet skal få muligheten til å delta på tokt i Oslofjorden, der målet er å skape varig miljøbevissthet om livet og naturen under de blå flater gjennom undervisning og formidling basert på sanntids måledata.

Det skal også bli utviklet et digitalt undervisningsopplegg for ungdomsskoler, hvor det blant annet blir mulig å delta på et virtuelt tokt. Prosjektet skal gå over en periode på tre år.

Se også: friskoslofjord.no 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?