Ungdomsverksted for historiske håndverksteknikker

Numedal Middelaldersenter har etablert et verkstedtilbud for ungdom med formidling av historiske håndverksteknikker.

Alle foto: Kjell Mogen

Numedal Middelaldersenter formidler historie, kultur og kunnskap om historiske håndverksteknikker.

De fikk støtte til å etablere et ungdomsverksted for aldersgruppen 12-15 år. Her kan ungdommene holde på med treskjæring, lærarbeid og smiing. De kan lære å lage redskap, sy eller reparere egne klær og plantefarge garn og stoffer.

Middelaldersenteret har også faste håndverkskvelder i vinterhalvåret, på tvers av generasjoner. Det er åpent for alle aldre og for alle ønskelige teknikker.

Håndverksløftet

Gjennom satsingen Håndverksløftet støtter vi gode prosjekter som sørger for videreføring av kompetanse innen tradisjonshåndverk, og gir barn og unge mulighet for å bli kjent med ulike materialer og teknikker.

Tildelinger

FORENINGEN NUMEDAL MIDDELALDERSENTER fikk 45.000 kroner i 2022 til utstyr til etablering av ungdomsverksted.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?