Støtte til tiltak innen tradisjonshåndverk

Gjennom satsingen Håndverksløftet vil vi støtte prosjekter som bidrar til at flere blir kjent med tradisjonshåndverk.

Foto: Even Hansen/Hjerleid

I 2022 lanserte vi vår satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge: Håndverksløftet.

Gjennom denne satsingen vil vi gi barn og unge muligheten til å bli kjent med tradisjonelle håndverksfag, støtte nye arenaer for læring og formidling og heve statusen til tradisjonshåndverkere og kunnskapen de forvalter.

Målet er å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk.

Seilskuteforeningen Øst i Viken har fått støtte til prosjektet “Åretak for barn og unge i Fredrikstad”. Det er et formidlingsprosjekt der barn og unge deltar under byggeprosessen av en typisk klinkerbygget lettbåt, som ble brukt som arbeids- og redningsbåt om bord på seilskuter på 17- og 1800-tallet.

Hva kan dere søke om støtte til?

Prosjekter som viderefører kompetanse innen tradisjonshåndverk. Vi vil støtte tiltak hvor erfarne tradisjonshåndverkere får dele kunnskapen sin med neste generasjon. Vi vil også gi dyktige unge utøvere mulighet for å utvikle og fordype seg.

Tiltak som skaper nysgjerrighet for tradisjonshåndverk, og gjør at flere barn og unge får bli kjent med ulike håndverkstradisjoner.

Tiltak som tilgjengeliggjør verksteder, som kan bidra til kompetanseoverføring.

Tiltak som gir dyktige unge utøvere mulighet til å fordype seg og utvikle seg som håndverkere.

Hvem kan søke støtte?

Stiftelsen støtter prosjekter i regi av organisasjoner og lag i Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Østfold, Buskerud, Oppland og Ringsaker kommune.

I satsingen Håndverksløftet kan vi dessuten støtte lokale og regionale håndverksprosjekter utenfor vårt geografiske område. Forutsetningen er at prosjektene har nasjonal betydning for tradisjonshåndverksfeltet.

Dersom dere ønsker å søke støtte til et prosjekt utenfor Østlandet, må dere ta kontakt med oss for å få tilgang til å søke.

Søkeren må være en organisasjon. Det gis ikke støtte til enkelthåndverkere eller kunstnere. Dersom du skal søke støtte må du samarbeide med en organisasjon.

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke støtte

Følg Håndverksløftet på Instagram: @haandverksloft

Her ser du tildelingene stiftelsen har gitt til håndverksprosjekter de siste årene.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om Håndverksløftet, om du kan søke støtte og hva du kan søke om støtte til, ta kontakt med:

Tuva Løkse, prosjektleder Håndverksløftet, tlf: 97616957, epost: tuva.lokse@sparebankstiftelsen.no.

eller

Ane Marte Ringstad, rådgiver, Nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, tlf: 924 12 877, epost: ane.marte.ringstad@sparebankstiftelsen.no

Styrke samarbeid og skape møteplasser

Med satsingen Håndverksløftet vil vi, i tillegg til å gi pengestøtte til gode prosjekter, jobbe for å styrke nettverk og samarbeid innen tradisjonshåndverksfeltet.

Vi vil skape møteplasser, og bidra til å løfte og synliggjøre utøverne og verdien av kunnskapen deres. Følg med i arbeidet – meld deg på Håndverksløftets nyhetsbrev.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?