Tildelinger innen satsningen Håndverksløftet

Håndverksløftet skal fremme tradisjonshåndverk i Norge. Her finner du alle tildelingene som er gjort innen satsningen, inkludert geografisk område for prosjektet.

Bygging av tradisjonsbåter. (Foto: Forbundet Kysten)

Tildelinger etter søknadsfristen 1. desember 2023:

Svinndal bygdekvinnelag, Vevprosjekt “Gamle teknikker i ny drakt”, Østfold

Langesundsfjorden kystlag, Bygging av pram, Telemark

Tønsberg husflidslag, Kreativ sommerskole 2024, Vestfold

Tønsberg husflidslag, Oppgradering av vevstue, Vestfold

Nutheim kunstsenter, Kunsthandtverk og lokalhistorie for born, Telemark

Moss kommune, Sløydaktivitet på SFO, Østfold

Kystlaget Fredriksvern, Midler til krabbe og hummerteiner, Vestfold

Bærum husflidsforening, Kreativ sommerskole for barn og unge, Akershus

Sandefjord husflidslag, Husflidsaktiviteter for barn, Vestfold

Fjeldheim krets, Restaurering av inngangsparti, Innlandet

Atrå treskjærerlag, Trebåtbygging i skolen, Telemark

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Fiksefestivalen, Oslo

Sel og Otta husflidslag, innkjøp av husflids og håndverksutstyr, Oppland

Fet husflidslag, Tilskudd til portable vever, Akershus

Tekstilarven, Skaperiet på Solberg spinderi, Buskerud

Emanuel Vigelands museum, Glassmaleriseminar på Akershus slott, Oslo

Borre vikinglag, Håndverkskurs/materiell vikingtid barn, Vestfold og Telemark

Sagene idrettsforening, Designerverksted på Etter Skoletid, Oslo

Hvaler Vad-lag, Mindre robåt i tre, Østfold

Eikernøtta 4H, Lære ved å gjøre, kurs hos kunstsmeden, Akershus

Fekjo’s venner, Laftekurs for ungdom, Buskerud

DNT Lillehammer, Håndverkskurs på Friluftsskolen, Oppland

Losskøyta Frithjof 2, Sikkerhet på tur med Frithjof II, Vestfold

Øyene knivlag, Verktøy til smie, Vestfold

Nøtterøy husflidslag, Jul på den gamle gården, Vestfold

Jeløy kystlag, Formidling av maritim historie, Østfold

Modum husflidslag, Ung flid, Buskerud

T.J. laftelag, Gamle håndverkstradisjoner av treverk, Oppland

Asker husflidslag, Ferdigstilling av snekkerverksted, Akershus

Universitetet i Sørøst-Norge, Kurs i finmetall for ungdom, Telemark

Sandsvær KFUK-KFUM speidere, Sett med basis håndverksutstyr, Buskerud

Telemark Røde kors, Sømløs ungdom, Telemark

Drammens museum for kunst og kulturhistorie, Læringsarena for tradisjonshåndverk, Buskerud

Drammen museum for kunst og kulturhistorie, Numedalsstue til Friluftsmuseet, Buskerud

Nannestad husflidslag, Keramikkovn, Akershus

Hvaler kulturvernforening, Losskøyta Arnt Otto – fase 3, Østfold

Østre Aker husflidslag, Lys på låven, Oslo

Norsk korglag, Fremme og ivareta norske korgtradisjonar, Landsdekkene

AS Oplandske dampskibesselskap, DS Skibladner, Oppland

MIA – Museene i Akershus, Gründerworkshop for tradisjonshåndverk, Landsdekkende

Artskill AS, Nettkurs tradisjonshåndverkere, Landsdekkende

Verdobaiki AS, Dáiddamiella, Landsdekkende

Bitraf, Utstyr og kurs for brannsikkert rom, Oslo

Bitraf, Tradisjonelle håndverk på Bitraf, Oslo

Floke, Mobilt verksted for unge i nærmiljøet, Oslo

Vi er alle, Morosløyd til folket – mobilt verksted, Oslo

Flesberg kommune, Nytt liv til sommerstua på Dåsettunet, Buskerud

Ski og skimakarforeininga, Prosjekt treski, skimaking og bruk, Telemark

Geitmyra Ringsaker matkultursenter for barn AS, Geitmyra flerbrukshage, Ringsaker

Frøken Henriette Homanns legat – Berg-Kragerø museum, Det går en åre – Kysthåndverk og kunst, Vestfold

Etnedal husflidslag, Barn og unge – blåflåt gard, Oppland

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken, DKS-lab pilot for tradisjonshåndverk, Landsdekkende

Foreningen Vare, Ungdom for ombruk og rep. på Strømsø, Buskerud

Viken fylkeskommune, Gjenoppføring av låve på Lågdalsmuseet 2, Akershus

Tildelinger etter søknadsfristen 1. september 2023:

Innlandet Fylkeskommune, Læringsarena – Innlandet, Oppland

Stiftelsen Tønsberg kystkultur-senter, Tønsberg Reperbane i seilskutetiden, Vestfold

Tøyen Unlimited, KulturLab med unge på Tøyen og Grønland, Oslo

Stiftelsen Sigdal museum – folkemusikksenteret i Buskerud, Restaurering av folkemusikksenteret, Buskerud

SA Steinskulptur Norsk billedhoggerforenings atelier, Forprosjekt nytt fellesverksted, Oslo

Kunst og design i skolen, Ferdighetstrapp for tresløyd, Oslo

MAS kultur og aktivitetssenter, Kurs for unge voksne i søm og keramikk, Oslo

An Iorua – Irsk kultursenter, Så et frø/Sowing the seed – Norge, Oslo

Færder kulturverksted AS, Fremme nysgjerrighet for hvordan vi kan skape alternativer til å ta vare på naturen, Vestfold

Haukeli Husflidslag, Ny giv for Haukeli husflidslag, Telemark

Kampen sokn, Tiden har stoppet på Kampen, Oslo

Nesjar teaterforening, Kyst og båtkultur i Nevlunghavn, Vestfold

Uvdal bygdekvinnelag, Aktivitet for nye grupper på Uvdal Herredshus, Buskerud

Stiftelsen Bakke mølles fremme, Smie, slipeverksted og utstillingsmonter, Vestfold

Årvoll kniv og sløyd, Skape interesse for håndverk blant unge, Oslo

Telemark husflidslag, Sløydfest 2024, Østlandsområdet

Gjøvik husflidslag, Snekkerutstyr til barn og ungdom, Oppland

Opplæringskontoret for små håndverksfag, Digital omstilling i tradisjonshåndverk, Oslo

Haugbo-gruppen, Videreformidle kunnskaper innen håndveving for ungdom, Akershus

Fron husflidslag, Kurs i skinnsøm, tredreiing og sying, Oppland

Drammen kommune, Gamle klær blir som nye, Buskerud

Drammen og Opland husflidsforening, Kreativ husflid for barn, Buskerud

Sandefjord husflidslag, Låsbart skap og utstyr, Vestfold

Hvaler kulturvernforening, Roglede, Østfold

Tildelinger etter søknadsfristen 1. april 2023:

Norsk kulturskoleråd, Håndverksløftet i kulturskolen, Landsdekkende

Stiftinga Vest-Telemark Museum, Stålekleivloftet fra 1167, Telemark

Museene i Akershus (Tradisjonshåndverk opplæringskontoret), Alumni for unge tradisjonshåndverkere, Landsdekkende

Museene i Akershus (avd. Gamle Hvam), Ungdom i tradisjonshåndverk, Akershus

Martinussen tradisjon og kompetanse, Stillehavsøsters – miljø og bærekraft, Vestfold

Stiftelsen Nordlandsmuseet, Gammeskolen, Landsdekkende

Telemark museum, En grønnere tråd, Telemark

DNT Gudbrandsdalen, Kunnskapsoverføring tradisjonshåndverk, Innlandet

Nasjonalbiblioteket, Håndverksfestivalen, Oslo

Kystlaget Viken, Båt – skole – skur, Oslo

Rauland Husflidslag, Flisavsug til tredreieverksted, Telemark

Arctandria Tromsø Kystlag, Båtskott Tromsø (forprosjekt), Landsdekkende

Somali selvhjelp kvinneforening, Sykurs for jenter i alder 14-25, Oslo

Vestre Slidre Husflidslag, Ung husflid VSHL, Oppland

Bærum Husflidsforening, Kreativ sommerskole for alle, Akershus

Asker og Bærum dreieklubb, Tilbake til tre, Akershus

Akershus fylkeshusflidslag, Kurs for å utdanne ungdomsinstruktører, Akershus

Lørenskog kommune, Redesign i prosjektet “Finn din stemme”, Akershus

Tønsberg Husflidslag, Tilrettelegging av utvidede lokaler, Vestfold

Beitemarken 4H, Fra ull til tråd, Vestfold

Larvik Husflidslag, Kreativt sommerkurs for unge, Vestfold

Gjallarstadir Vikinglaug, Levende vikingtid i Lillestrøm, Akershus

Gamlebyen skole, Ta sløyden tilbake i Gamlebyen, Oslo

Asker Husflidslag, Elektroarbeid på snekkerverksted, Akershus

Oslo maritime kulturhavn, Ro ro fra båt til båt, Oslo

Fredrikstad Husflidslag, Kurs i tufting, Østfold

Nesodden Husflidslag, Tredreiing i Nesodden Husflidslag, Akershus

Hovin Husflidslag, Alt kan fikses i Hovin, Telemark

Øyene Knivlag, Verktøy til smie, Vestfold

Senter for bygdekultur, Høvling av spon til en ny generasjon, Oppland

Moss kommune kulturtjenesten, Strikkekurs på Skarmyra, Østfold

Øystre Slidre Husflidslag, Innføring i viktig håndverk, Oppland

Hemsedal Husflidslag, Håndverkstilbud til barn og unge, Buskerud

Grenland Husflidslag, Sommerskolen 2023, Telemark

Nordre Ringsaker Husflidslag, Praktisk innføring i håndverkstradisjoner, Innlandet

Tildelinger etter søknadsfristen 1. desember 2022:

Senter for bygdekultur AS (Hjerleid), Sløydskolen – for lærere i grunnskolen, landsdekkende

Valdresmusea AS, Kloke hender, unge talent, Innlandet

Abildsø gård, Håndverksløft Abildsø gård, Oslo

Stiftelsen Nordmøre Museum (Geitbåtmuseet), Saghus og verksted til unge håndverkere, landsdekkende

Gudbrandsdalsmusea AS, Mat, Håndverk og design i ny samhandling, Innlandet

MIA – Museene i Akershus (TRHÅ), Gründerworkshop for tradisjonshåndverkere, Akershus

Nesodden Kommune, Sløydtradisjoner om 200 år, Akershus

Seilskuteforeningen Øst i Viken, Åretak for barn og unge i Fredrikstad, Østfold

SA Steinskulptur Norsk billedhoggerforening, SA steinskulptur – forprosjekt, Oslo

Hvaler kulturvernforening, Losskøyta “Arnt Otto” – Fase 2, Østfold

Kulturhistorisk museum, Kopiering og samisk revitalisering, landsdekkende

Stiftelsen nytt Osebergskip, Vikingtidshåndverk i undervisning, Vestfold

Valdresmusea AS, Nordisk instrumentseminar, Innlandet

Stiftelsen Lillehammer museum (NHI), Ukrainske håndverkere til Borgarsyssel, Østfold

Akerselva trebåtforening, Formidle maritim kulturarv i form av håndverksfag, Oslo

Norsk Smedlaug, Fortsettelse av prosjektet “Jernvinna for Gokstadskipet”, Østfold

Foreningen Vi er alle, Snekring og trearbeid for barn og unge, Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge, Håndverk i sentrum, Telemark

Tokke husflidslag, Lære barn å brodere, Telemark

Østre Aker husflidslag, Symaskiner til Ung husflid, Oslo

Bjerke husflidslag, Lære tradisjonshåndverk, Oslo

Telemark husflidslag, Sløydfest i Seljord, Telemark

Modum husflidslag, Etter skoletid i Modum Husflidslag, Buskerud

4H Oppland, Tradisjonshåndverk inn i 4H, Oppland

Tildelinger etter søknadsfristen 1. september 2022:

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM: Ungt Tradisjonshåndverk – styrking, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Alt kan fikses, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Rundt Bålet – videreføring, Landsdekkende

HJERLEID HANDVERKSSKOLE: Laftehuset – fellesskap om kulturarven, Landsdekkende

HARDANGER FARTØYVERNSENTER HARDANGER OG VOSS MUSEUM FELLESAVD: Seminar for yngre tradisjonshandverkere, Landsdekkende

NORGES MØBELTAPETSERER- OG SALMAKERLAUG: Læremidler i tradisjonshåndverk, Landsdekkende

SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE: Håndverkskurs for ungdomsskoleelever, LILLESTRØM

LANDSLAGET FOR GAMMALNORSK SPÆLSAU: Tradisjonshåndverk til glede og nytte, NES

ASKER HUSFLIDSLAG: Utbedre snekkerverkstedet, ASKER

VETERANBÅTEN GREVEN: Greven på Tyrifjorden, MODUM

DRAMMEN OG OPLAND HUSFLIDSFORENING: Kreativ husflid for barn, DRAMMEN

VESTRE TOTEN HUSFLIDSLAG: Allhusflid, VESTRE TOTEN

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER: Folkeverksted, OSLO

OSLO SNEKKERMESTERLAUG: Kurs i tradisjonelle teknikker for møbelsnekkerlærlinger, OSLO

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM: Rekonstruksjon av glassmaleriet på Akershus slott, OSLO

MANDALS TREBÅT OG MOTORFORENING: Gabrielsens Bu, LINDESNES

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE: Skaperglede i Larvik, LARVIK

NEWUSE: Kreativt verkstedtilbud, SANDEFJORD

LOGGEN KYSTLAG: Loggen ungdomsgruppe, TØNSBERG

TØNSBERG HUSFLIDSLAG: Kreativ sommerskole 2023, TØNSBERG

SANDEFJORD HUSFLIDSLAG: Ung Husflid Sandefjord, SANDEFJORD

INDRE ØSTFOLD HÅNDARBEIDSFORENING: Syglede for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

Tildelinger etter søknadsfristen 1. april 2022:

FORBUNDET KYSTEN: Bygging av tradisjonsbåter, landsdekkende

OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET Tradisjonshåndverk for en bærekraftig fremtid, landsdekkende

NF&TA AS: Unge, smarte tekstilforbrukere, landsdekkende

MIA – MUSEENE I AKERSHUS: Håndverkstun ved Follo museum, Østlandsområdet

FORTIDSMINNEFORENINGEN Styrket kompetanse til å forvalte historiske eiendommer, Østlandsområdet

EIDSVOLL HUSFLIDSLAG Tryggere sikringsskap, EIDSVOLL

FORENINGEN FULLRIGGEREN NAJADEN: Fullriggeren Najaden – maritim kulturbærer FREDRIKSTAD

SEILSKUTEFORENINGEN ØST I VIKEN Åretak for barn og unge i Fredrikstad, FREDRIKSTAD

FORENINGEN-RÅ Kunst- og designmateriell, FREDRIKSTAD

PRINSESSE KRISTINA AV TUNSBERG Vikingtid, FÆRDER

ØYENE KNIVLAG Knivmakingshåndtverket, FÆRDER

GJØVIK HUSFLIDSLAG Restaurering av snekkeriet, GJØVIK

FEKJO’S VENNER Lafting av kulturbygg, HOL

HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING, Bygging av vikingskip i Hole, HOLE

HVALER KULTURVERNFORENING Losskøyta “Arnt Otto” HVALER

HOBØL HUSFLIDSLAG Retrosøm for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

SKI OG SKIMAKARFOREININGA Treski, skimaking og bruk, KVITESEID

LARDAL BYGDETUN – KLOKKERGÅRDEN Klokkergården, LARVIK

HODE FOR HÅNDVERK Kurs i håndverk for ungdom, LILLESTRØM

HUSEBYSPELENE Å gi kunnskap om gamle håndverksteknikker til barn og unge i nærmiljøet, LILLESTRØM

LUNNER HUSFLIDSLAG Utstyr til husflidshuset, LUNNER

JELØY KYSTLAG Fra skog til sjø, MOSS

NANNESTAD KULTURSTALL Sikre utstyret, NANNESTAD

NANNESTAD HUSFLIDSLAG Vevsalen i Nannestad, NANNESTAD

NITTEDAL HUSFLIDSLAG Å lære ulike håndverksteknikker i ferien NITTEDAL

VALDRESMUSEA AS Smijern i middeladeren – gammelt håndverk, ny kunnskap, NORD-AURDAL

FRON HUSFLIDSLAG Økt fokus på gjenbruk, NORD-FRON

MURALVERKSTEDET: Fargeundervisning på Muralverkstedet, OSLO

BITRAF Avslutte oppussingen av nytt verksted, OSLO

MAKERSPACE I BRUMUNDDAL Supplere makerspacet, RINGSAKER

MIDDELALDERFORENINGEN I HEDMARKKulturell formidling, RINGSAKER

GOKSTAD KYSTLAG Innkjøp av høvel med ivaretatt HMS, SANDEFJORD

NORSK SMEDLAUG Jernvinna for Gokstadskipet, SANDEFJORD

STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Portal til kirkedøra fra Botnedalen, TOKKE

ULLENSAKER HUSFLIDSLAG Kulturformidling til ungdom, ULLENSAKER

VINJE HANDVERKSLAG Haugsæl – et sted for håndverk, VINJE

RAULAND HUSFLIDSLAG Tredreiing, et tradisjonshåndverk, VINJE

KRABY STASJONS VENNER Oppgradering av Kraby Stasjon, ØSTRE TOTEN


Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?