Tildelinger innen satsningen Håndverksløftet

Håndverksløftet skal fremme tradisjonshåndverk i Norge. Her finner du alle tildelingene som er gjort innen satsningen, inkludert geografisk område for prosjektet.

Bygging av tradisjonsbåter. (Foto: Forbundet Kysten)

Tildelinger etter søknadsfristen 1. desember 2022 (opptil 50.000 kroner):

Akerselva trebåtforening, Formidle maritim kulturarv i form av håndverksfag, Oslo

Norsk Smedlaug, Fortsettelse av prosjektet “Jernvinna for Gokstadskipet”, Østfold

Foreningen Vi er alle, Snekring og trearbeid for barn og unge, Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge, Håndverk i sentrum, Telemark

Tokke husflidslag, Lære barn å brodere, Telemark

Østre Aker husflidslag, Symaskiner til Ung husflid, Oslo

Bjerke husflidslag, Lære tradisjonshåndverk, Oslo

Telemark husflidslag, Sløydfest i Seljord, Telemark

Modum husflidslag, Etter skoletid i Modum Husflidslag, Buskerud

4H Oppland, Tradisjonshåndverk inn i 4H, Oppland

Tildelinger etter søknadsfristen 1. september 2022:

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM: Ungt Tradisjonshåndverk – styrking, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Alt kan fikses, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Rundt Bålet – videreføring, Landsdekkende

HJERLEID HANDVERKSSKOLE: Laftehuset – fellesskap om kulturarven, Landsdekkende

HARDANGER FARTØYVERNSENTER HARDANGER OG VOSS MUSEUM FELLESAVD: Seminar for yngre tradisjonshandverkere, Landsdekkende

NORGES MØBELTAPETSERER- OG SALMAKERLAUG: Læremidler i tradisjonshåndverk, Landsdekkende

SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE: Håndverkskurs for ungdomsskoleelever, LILLESTRØM

LANDSLAGET FOR GAMMALNORSK SPÆLSAU: Tradisjonshåndverk til glede og nytte, NES

ASKER HUSFLIDSLAG: Utbedre snekkerverkstedet, ASKER

VETERANBÅTEN GREVEN: Greven på Tyrifjorden, MODUM

DRAMMEN OG OPLAND HUSFLIDSFORENING: Kreativ husflid for barn, DRAMMEN

VESTRE TOTEN HUSFLIDSLAG: Allhusflid, VESTRE TOTEN

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER: Folkeverksted, OSLO

OSLO SNEKKERMESTERLAUG: Kurs i tradisjonelle teknikker for møbelsnekkerlærlinger, OSLO

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM: Rekonstruksjon av glassmaleriet på Akershus slott, OSLO

MANDALS TREBÅT OG MOTORFORENING: Gabrielsens Bu, LINDESNES

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE: Skaperglede i Larvik, LARVIK

NEWUSE: Kreativt verkstedtilbud, SANDEFJORD

LOGGEN KYSTLAG: Loggen ungdomsgruppe, TØNSBERG

TØNSBERG HUSFLIDSLAG: Kreativ sommerskole 2023, TØNSBERG

SANDEFJORD HUSFLIDSLAG: Ung Husflid Sandefjord, SANDEFJORD

INDRE ØSTFOLD HÅNDARBEIDSFORENING: Syglede for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

Tildelinger etter søknadsfristen 1. april 2022:

FORBUNDET KYSTEN: Bygging av tradisjonsbåter, landsdekkende

OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET Tradisjonshåndverk for en bærekraftig fremtid, landsdekkende

NF&TA AS: Unge, smarte tekstilforbrukere, landsdekkende

MIA – MUSEENE I AKERSHUS: Håndverkstun ved Follo museum, Østlandsområdet

FORTIDSMINNEFORENINGEN Styrket kompetanse til å forvalte historiske eiendommer, Østlandsområdet

EIDSVOLL HUSFLIDSLAG Tryggere sikringsskap, EIDSVOLL

FORENINGEN FULLRIGGEREN NAJADEN: Fullriggeren Najaden – maritim kulturbærer FREDRIKSTAD

SEILSKUTEFORENINGEN ØST I VIKEN Åretak for barn og unge i Fredrikstad, FREDRIKSTAD

FORENINGEN-RÅ Kunst- og designmateriell, FREDRIKSTAD

PRINSESSE KRISTINA AV TUNSBERG Vikingtid, FÆRDER

ØYENE KNIVLAG Knivmakingshåndtverket, FÆRDER

GJØVIK HUSFLIDSLAG Restaurering av snekkeriet, GJØVIK

FEKJO’S VENNER Lafting av kulturbygg, HOL

HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING, Bygging av vikingskip i Hole, HOLE

HVALER KULTURVERNFORENING Losskøyta “Arnt Otto” HVALER

HOBØL HUSFLIDSLAG Retrosøm for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

SKI OG SKIMAKARFOREININGA Treski, skimaking og bruk, KVITESEID

LARDAL BYGDETUN – KLOKKERGÅRDEN Klokkergården, LARVIK

HODE FOR HÅNDVERK Kurs i håndverk for ungdom, LILLESTRØM

HUSEBYSPELENE Å gi kunnskap om gamle håndverksteknikker til barn og unge i nærmiljøet, LILLESTRØM

LUNNER HUSFLIDSLAG Utstyr til husflidshuset, LUNNER

JELØY KYSTLAG Fra skog til sjø, MOSS

NANNESTAD KULTURSTALL Sikre utstyret, NANNESTAD

NANNESTAD HUSFLIDSLAG Vevsalen i Nannestad, NANNESTAD

NITTEDAL HUSFLIDSLAG Å lære ulike håndverksteknikker i ferien NITTEDAL

VALDRESMUSEA AS Smijern i middeladeren – gammelt håndverk, ny kunnskap, NORD-AURDAL

FRON HUSFLIDSLAG Økt fokus på gjenbruk, NORD-FRON

MURALVERKSTEDET: Fargeundervisning på Muralverkstedet, OSLO

BITRAF Avslutte oppussingen av nytt verksted, OSLO

MAKERSPACE I BRUMUNDDAL Supplere makerspacet, RINGSAKER

MIDDELALDERFORENINGEN I HEDMARKKulturell formidling, RINGSAKER

GOKSTAD KYSTLAG Innkjøp av høvel med ivaretatt HMS, SANDEFJORD

NORSK SMEDLAUG Jernvinna for Gokstadskipet, SANDEFJORD

STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Portal til kirkedøra fra Botnedalen, TOKKE

ULLENSAKER HUSFLIDSLAG Kulturformidling til ungdom, ULLENSAKER

VINJE HANDVERKSLAG Haugsæl – et sted for håndverk, VINJE

RAULAND HUSFLIDSLAG Tredreiing, et tradisjonshåndverk, VINJE

KRABY STASJONS VENNER Oppgradering av Kraby Stasjon, ØSTRE TOTEN


Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?