Tildelinger innen satsningen Håndverksløftet

Håndverksløftet skal fremme tradisjonshåndverk i Norge. Her finner du alle tildelingene som er gjort innen satsningen, inkludert geografisk område for prosjektet.

Bygging av tradisjonsbåter. (Foto: Forbundet Kysten)

Tildelinger etter søknadsfristen 1. april 2023:

Norsk kulturskoleråd, Håndverksløftet i kulturskolen, Landsdekkende

Stiftinga Vest-Telemark Museum, Stålekleivloftet fra 1167, Telemark

Museene i Akershus (Tradisjonshåndverk opplæringskontoret), Alumni for unge tradisjonshåndverkere, Landsdekkende

Museene i Akershus (avd. Gamle Hvam), Ungdom i tradisjonshåndverk, Akershus

Martinussen tradisjon og kompetanse, Stillehavsøsters – miljø og bærekraft, Vestfold

Stiftelsen Nordlandsmuseet, Gammeskolen, Landsdekkende

Telemark museum, En grønnere tråd, Telemark

DNT Gudbrandsdalen, Kunnskapsoverføring tradisjonshåndverk, Innlandet

Nasjonalbiblioteket, Håndverksfestivalen, Oslo

Kystlaget Viken, Båt – skole – skur, Oslo

Rauland Husflidslag, Flisavsug til tredreieverksted, Telemark

Arctandria Tromsø Kystlag, Båtskott Tromsø (forprosjekt), Landsdekkende

Somali selvhjelp kvinneforening, Sykurs for jenter i alder 14-25, Oslo

Vestre Slidre Husflidslag, Ung husflid VSHL, Oppland

Bærum Husflidsforening, Kreativ sommerskole for alle, Akershus

Asker og Bærum dreieklubb, Tilbake til tre, Akershus

Akershus fylkeshusflidslag, Kurs for å utdanne ungdomsinstruktører, Akershus

Lørenskog kommune, Redesign i prosjektet “Finn din stemme”, Akershus

Tønsberg Husflidslag, Tilrettelegging av utvidede lokaler, Vestfold

Beitemarken 4H, Fra ull til tråd, Vestfold

Larvik Husflidslag, Kreativt sommerkurs for unge, Vestfold

Gjallarstadir Vikinglaug, Levende vikingtid i Lillestrøm, Akershus

Gamlebyen skole, Ta sløyden tilbake i Gamlebyen, Oslo

Asker Husflidslag, Elektroarbeid på snekkerverksted, Akershus

Oslo maritime kulturhavn, Ro ro fra båt til båt, Oslo

Fredrikstad Husflidslag, Kurs i tufting, Østfold

Nesodden Husflidslag, Tredreiing i Nesodden Husflidslag, Akershus

Hovin Husflidslag, Alt kan fikses i Hovin, Telemark

Øyene Knivlag, Verktøy til smie, Vestfold

Senter for bygdekultur, Høvling av spon til en ny generasjon, Oppland

Moss kommune kulturtjenesten, Strikkekurs på Skarmyra, Østfold

Øystre Slidre Husflidslag, Innføring i viktig håndverk, Oppland

Hemsedal Husflidslag, Håndverkstilbud til barn og unge, Buskerud

Grenland Husflidslag, Sommerskolen 2023, Telemark

Nordre Ringsaker Husflidslag, Praktisk innføring i håndverkstradisjoner, Innlandet

Tildelinger etter søknadsfristen 1. desember 2022:

Senter for bygdekultur AS (Hjerleid), Sløydskolen – for lærere i grunnskolen, landsdekkende

Valdresmusea AS, Kloke hender, unge talent, Innlandet

Abildsø gård, Håndverksløft Abildsø gård, Oslo

Stiftelsen Nordmøre Museum (Geitbåtmuseet), Saghus og verksted til unge håndverkere, landsdekkende

Gudbrandsdalsmusea AS, Mat, Håndverk og design i ny samhandling, Innlandet

MIA – Museene i Akershus (TRHÅ), Gründerworkshop for tradisjonshåndverkere, Akershus

Nesodden Kommune, Sløydtradisjoner om 200 år, Akershus

Seilskuteforeningen Øst i Viken, Åretak for barn og unge i Fredrikstad, Østfold

SA Steinskulptur Norsk billedhoggerforening, SA steinskulptur – forprosjekt, Oslo

Hvaler kulturvernforening, Losskøyta “Arnt Otto” – Fase 2, Østfold

Kulturhistorisk museum, Kopiering og samisk revitalisering, landsdekkende

Stiftelsen nytt Osebergskip, Vikingtidshåndverk i undervisning, Vestfold

Valdresmusea AS, Nordisk instrumentseminar, Innlandet

Stiftelsen Lillehammer museum (NHI), Ukrainske håndverkere til Borgarsyssel, Østfold

Akerselva trebåtforening, Formidle maritim kulturarv i form av håndverksfag, Oslo

Norsk Smedlaug, Fortsettelse av prosjektet “Jernvinna for Gokstadskipet”, Østfold

Foreningen Vi er alle, Snekring og trearbeid for barn og unge, Oslo

Universitetet i Sørøst-Norge, Håndverk i sentrum, Telemark

Tokke husflidslag, Lære barn å brodere, Telemark

Østre Aker husflidslag, Symaskiner til Ung husflid, Oslo

Bjerke husflidslag, Lære tradisjonshåndverk, Oslo

Telemark husflidslag, Sløydfest i Seljord, Telemark

Modum husflidslag, Etter skoletid i Modum Husflidslag, Buskerud

4H Oppland, Tradisjonshåndverk inn i 4H, Oppland

Tildelinger etter søknadsfristen 1. september 2022:

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM: Ungt Tradisjonshåndverk – styrking, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Alt kan fikses, Landsdekkende

NORGES HUSFLIDSLAG: Rundt Bålet – videreføring, Landsdekkende

HJERLEID HANDVERKSSKOLE: Laftehuset – fellesskap om kulturarven, Landsdekkende

HARDANGER FARTØYVERNSENTER HARDANGER OG VOSS MUSEUM FELLESAVD: Seminar for yngre tradisjonshandverkere, Landsdekkende

NORGES MØBELTAPETSERER- OG SALMAKERLAUG: Læremidler i tradisjonshåndverk, Landsdekkende

SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE: Håndverkskurs for ungdomsskoleelever, LILLESTRØM

LANDSLAGET FOR GAMMALNORSK SPÆLSAU: Tradisjonshåndverk til glede og nytte, NES

ASKER HUSFLIDSLAG: Utbedre snekkerverkstedet, ASKER

VETERANBÅTEN GREVEN: Greven på Tyrifjorden, MODUM

DRAMMEN OG OPLAND HUSFLIDSFORENING: Kreativ husflid for barn, DRAMMEN

VESTRE TOTEN HUSFLIDSLAG: Allhusflid, VESTRE TOTEN

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER: Folkeverksted, OSLO

OSLO SNEKKERMESTERLAUG: Kurs i tradisjonelle teknikker for møbelsnekkerlærlinger, OSLO

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM: Rekonstruksjon av glassmaleriet på Akershus slott, OSLO

MANDALS TREBÅT OG MOTORFORENING: Gabrielsens Bu, LINDESNES

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE: Skaperglede i Larvik, LARVIK

NEWUSE: Kreativt verkstedtilbud, SANDEFJORD

LOGGEN KYSTLAG: Loggen ungdomsgruppe, TØNSBERG

TØNSBERG HUSFLIDSLAG: Kreativ sommerskole 2023, TØNSBERG

SANDEFJORD HUSFLIDSLAG: Ung Husflid Sandefjord, SANDEFJORD

INDRE ØSTFOLD HÅNDARBEIDSFORENING: Syglede for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

Tildelinger etter søknadsfristen 1. april 2022:

FORBUNDET KYSTEN: Bygging av tradisjonsbåter, landsdekkende

OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET Tradisjonshåndverk for en bærekraftig fremtid, landsdekkende

NF&TA AS: Unge, smarte tekstilforbrukere, landsdekkende

MIA – MUSEENE I AKERSHUS: Håndverkstun ved Follo museum, Østlandsområdet

FORTIDSMINNEFORENINGEN Styrket kompetanse til å forvalte historiske eiendommer, Østlandsområdet

EIDSVOLL HUSFLIDSLAG Tryggere sikringsskap, EIDSVOLL

FORENINGEN FULLRIGGEREN NAJADEN: Fullriggeren Najaden – maritim kulturbærer FREDRIKSTAD

SEILSKUTEFORENINGEN ØST I VIKEN Åretak for barn og unge i Fredrikstad, FREDRIKSTAD

FORENINGEN-RÅ Kunst- og designmateriell, FREDRIKSTAD

PRINSESSE KRISTINA AV TUNSBERG Vikingtid, FÆRDER

ØYENE KNIVLAG Knivmakingshåndtverket, FÆRDER

GJØVIK HUSFLIDSLAG Restaurering av snekkeriet, GJØVIK

FEKJO’S VENNER Lafting av kulturbygg, HOL

HARDRAADE VIKINGSKIPFORENING, Bygging av vikingskip i Hole, HOLE

HVALER KULTURVERNFORENING Losskøyta “Arnt Otto” HVALER

HOBØL HUSFLIDSLAG Retrosøm for barn og unge, INDRE ØSTFOLD

SKI OG SKIMAKARFOREININGA Treski, skimaking og bruk, KVITESEID

LARDAL BYGDETUN – KLOKKERGÅRDEN Klokkergården, LARVIK

HODE FOR HÅNDVERK Kurs i håndverk for ungdom, LILLESTRØM

HUSEBYSPELENE Å gi kunnskap om gamle håndverksteknikker til barn og unge i nærmiljøet, LILLESTRØM

LUNNER HUSFLIDSLAG Utstyr til husflidshuset, LUNNER

JELØY KYSTLAG Fra skog til sjø, MOSS

NANNESTAD KULTURSTALL Sikre utstyret, NANNESTAD

NANNESTAD HUSFLIDSLAG Vevsalen i Nannestad, NANNESTAD

NITTEDAL HUSFLIDSLAG Å lære ulike håndverksteknikker i ferien NITTEDAL

VALDRESMUSEA AS Smijern i middeladeren – gammelt håndverk, ny kunnskap, NORD-AURDAL

FRON HUSFLIDSLAG Økt fokus på gjenbruk, NORD-FRON

MURALVERKSTEDET: Fargeundervisning på Muralverkstedet, OSLO

BITRAF Avslutte oppussingen av nytt verksted, OSLO

MAKERSPACE I BRUMUNDDAL Supplere makerspacet, RINGSAKER

MIDDELALDERFORENINGEN I HEDMARKKulturell formidling, RINGSAKER

GOKSTAD KYSTLAG Innkjøp av høvel med ivaretatt HMS, SANDEFJORD

NORSK SMEDLAUG Jernvinna for Gokstadskipet, SANDEFJORD

STIFTINGA VEST-TELEMARK MUSEUM Portal til kirkedøra fra Botnedalen, TOKKE

ULLENSAKER HUSFLIDSLAG Kulturformidling til ungdom, ULLENSAKER

VINJE HANDVERKSLAG Haugsæl – et sted for håndverk, VINJE

RAULAND HUSFLIDSLAG Tredreiing, et tradisjonshåndverk, VINJE

KRABY STASJONS VENNER Oppgradering av Kraby Stasjon, ØSTRE TOTEN


Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?