Wergeland 2008

Wergeland 2008 fikk 2.000.000 kroner i 2007 til en bok om Henrik Wergeland

Cirka Cirkus

Cirka Cirkus får 80.000 kroner til kjøp av trampoline.

Eidsvoll 1814

Eidsvoll 1814 får 500.000 kroner til et utstillingsprosjekt.

Teater Manu

Teater Manu får 300.000 kroner til teaterverksted for ungdom.