Valdres Skateboardklubb, v/Tom Bratrud

Valdres Skateboardklubb, v/Tom Bratrud får 300000 kroner til skateboard- og BMX-anlegg. Den populære skateparken i Fagernes, Eplehagen, må rives for å gi plass til et nytt bygg. Dette får skateklubben kompensasjon for, og sammen med BMX-klubben planlegger de et nytt anlegg ved Strandefjorden. Her vil de bygge et felles anlegg for begge aktiviteter, et kombinert skateboard- og BMX-anlegg på ca 1500m2.

Vippetangen Dykkerklubb

Vippetangen Dykkerklubb får 30000 kroner til overlevelsesdrakter, redningsvester og utstyr. Dykkeklubben har samlinger hvor de dykker sammen og er sosiale. De har ved hjelp av egeninnsats og dugnad kjøpt ny båt og kompressor. De ønsker å være en foregangsklubb innen sikkerhet, og vil nå fornye sikkerhets- og redningsutstyret til klubben i tillegg til å lære opp de unge medlemmer i sikker bruk av utstyret.

Asker Skiklubb

Asker Skiklubb får 50000 kroner til innkjøp av utstyr, utarbeidelse av metodikk og planer og kursing av instruktører for å kunne realisere prosjektet Idrettsglede for alle. Skiklubben er Norges største friidrettslag med nærmere fem tusen medlemmer og klubben har stort fokus på at idrettsaktiviteter skal være tilgjengelig for alle. Klubben skal starte opp prosjektet Idrettsglede for alle, et tilbud for barn og unge med fysiske og psykiske handicap. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan de kjøpe inn utstyr og bli kurset for å kunne starte dette prosjektet.

Skjetten speidergruppe

Skjetten speidergruppe v/Siv Jørstad får 100.000 kroner til etablering av bålplass og bygging av gapahuk.

FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

FAU Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule får 95000 kroner til sandvolleyballbane og klatrestativ. Ildsjelene tilrettelegger for en bedre hverdag for elevene. Sammen med barna lager de en sykkelløype med dugnadsinnsats. I tillegg ønsker de seg flere aktivitetsmuligheter i skolegården. Sandvolleyballbane og klatrestativ vil sørge for mer aktive barn og vil også være viktig for nærmiljøet.

Oppland Husflidslag v/A.T. Skari

Oppland Husflidslag v/A.T. Skari får 35000 kroner til materialer og kurs for ledere i lokallagene. Både fylkeslag og lokallag driftes på frivillig basis. Fylkeslaget arrangerer samlinger og kurs i forskjellige håndverksteknikker for medlemmene. Et viktig satsingsområde for husflidslaget er Ung Husflid, et tilbud til barn og unge. Det er til stor inspirasjon og påskjønnelse for de som driver med frivillig lokallagsarbeid å delta på kurs, både for å lære teknikker og pedagogisk oppbygging av Ung Husflid.

Ås internasjonale kultursenter

Ås internasjonale kultursenter får 250000 kroner til øvingscontainer ved Bjørnebekk asylmottak. Kultursenteret arbeider for at det flerkulturelle samfunnet på Ås skal blomstre blant annet gjennom en rekke store multikulturelle begivenheter gjennom året, som karneval, kulturuke og barnas verdensdag. Senteret har et tett samarbeid med Bjørnebakk asylmottak. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB vil beboerne ved Bjørnebekk asylmottak få et eget lokale som gir øvingsmuligheter på asylmottaket.

Skarphedin svømmegruppe

Skarphedin svømmegruppe får 20000 kroner til trenerkurs. Gruppa har fire trenere som jobber på frivillig basis for rundt 40 svømmere. For å motivere medlemmene sine ønsker de å sende trenerne på kurs.

Furnes Håndball

Furnes Håndball får 40000 kroner til matter, returhekker og annet treningsutstyr. Furnes Håndball satser på breddeidrett, de har nå 10 lag som spiller. På grunn av stramme budsjetter i skolen har de fått den nedslående beskjeden om at skolen ikke lenger tåler klubbens slitasje av deres materiell. De har et stort behov for treningsutstyr. Stiftelsen bidrar med midler til dette.