Dressurrail

BLAKSTAD RIDEKLUBB fikk 27 000 kroner til dressurrail i 2024

TIlskudd til utstyr

FET OG OMEGN HUNDEKLUBB fikk 50 000 kroner til utstyr til hundepark i 2024