For full damp

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET får 1650000 kroner til utstilling

Ungdom og birøkt

RINGERIKES BIRØKTERLAG får 250000 kroner til kubemateriale, sikkerhetsutstyr, redskap og formidling

Grønne klasserom Kongsberg

KONGSBERG KOMMUNE KULTUR- OG VELFERDSTJENESTEN får 450000 kroner til utstyr, opplæring og veiledning i prosjekt grønne klasserom

Vedlikehold av anlegg

HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB får 200000 kroner til rehabiliteringer av brakker