Støtte til tilrettelegging for uteskole

Mange skoler ønsker seg et uteklasserom, og søker støtte til gapahuk eller annen tilrettelegging for utendørs undervisning. Her er tips dersom dere planlegger å søke støtte.

Ved hjelp av lokalt samarbeid, med FAU i spissen, har Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene. (Foto: Katrine Lunke)

Vi er opptatt av at dere har en god plan for bruken av området, og at den omfatter både utendørs undervisning og aktivitet som foregår utenom skoletiden.

Vi er også opptatt av at FAU eller en annen frivillig organisasjon i nærmiljøet står bak prosjektet sammen med skolen. Søker kan være enten FAU eller skolen, men det er viktig at dere får frem hvem som er samarbeidspartnere i søknaden.

Se hvordan FAU på Hof skole jobbet for å få på plass uteskolen sin.

Tips når dere planlegger prosjektet

  • Det er flott om arealet for uteskolen også kan bli brukt til annen aktivitet, som for eksempel sosiale sammenkomster eller bursdagsfeiringer.
  • Planlegg gjerne slik at uteskolen kan fungere ikke bare for kroppsøving og/eller naturfag, men også for læring i andre fag.
  • Prøv å planlegge uteskolen på en plass som passer inn i naturen hvor dere tar utgangspunkt i elementer som allerede eksisterer fra naturens side, og/eller hvor dere kan gjenbruke eksisterende bygningsmasse.
  • Rådfør dere gjerne med en landskapsarkitekt om på hvilken måte arealene dere har til disposisjon egner seg som uteklasserom, og hvordan de best kan tilrettelegges.

Organisasjoner som trenger fagkompetanse for å vurdere hvordan de best kan utnytte og planlegge området, kan i enkelte tilfeller søke støtte til en form for mulighetsstudie eller forprosjekt.

Prosjekter til inspirasjon

Ved hjelp av lokalt samarbeid, med FAU i spissen, har Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene: Tilrettelegging for uteskole

Blakstad skole har uteskole på timeplanen fast en dag i uka på alle trinn, og fikk støtte til gapahuk høsten 2021: Gapahuk og leirplass til skole og fritid

Toso skoles gapahuk brukes både som uteskole og ellers på fritiden. Møteplass i friluft for Toso skole

Bø videregående skole har etablert en bigård som brukes i undervisningen: Skolebigården

Tistedal skole ligger rett ved Femsjøen i Halden. De fikk støtte til å kjøpe inn kanoer og kajakker slik at elevene får naturundervisning ute på vannet: Aktiv skolehverdag på Femsjøen

Rjukan barneskole fikk støtte til en lavvo i tre slik at undervisningen ute kan foregå i allslags vær: Uteskole på Rjukan

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Har du spørsmål? Kontakt en av oss som jobber med tildelinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?