Naturfag utenfor klasserommet

Vil du gjøre et skoleprosjekt med elevene, innen miljø, bærekraft og natur, som foregår utenfor klasserommet? Vi oppfordrer lærere og skoler til å søke støtte.

Vestby videregående skole kartlegger ørretten i Krombekken, og har fått støtte til utstyr til forskningsprosjektet.

Vi ønsker å støtte undervisningsprosjekter som innebærer at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor skolen som læringsarena. Her får du informasjon om hvordan du kan søke.

Prosjektet kan være å restaurere natur, innhente artskunnskap og ivareta enkeltarter, kartlegge naturen, skjøtsel av kultur- og naturlandskap, opprydding i naturen eller andre prosjekter som skaper engasjement for og øker kunnskapen om naturen.

Vi gir først og fremst støtte til prosjekter på Østlandet. Prøv sjekklista vår for å se om du kan søke støtte.

Viktig når du skal søke støtte

I prosjekter som gjelder for eksempel skjøtsel og naturrestaurering er det ønskelig at det foregår i samarbeid med en ekstern aktør. Dette kan for eksempel være miljøorganisasjon, høyskole, biologisk forening, vitensenter, landskapsarkitekt, entreprenør eller andre fagpersoner som kan bidra med eksperthjelp og kompetanse. De kan for eksempel bidra med kunnskap om forringet natur og hvilke områder i nærmiljøet som har behov for naturrestaurering eller vern.

Det er viktig å få frem langsiktigheten i tiltaket og hvordan arealene skal ivaretas etter prosjektperioden

Prosjektet kan gjerne være tverrfaglig og i samarbeid med andre lærere og fagfelt, som for eksempel å legge til oppgaver innen media og kommunikasjon i prosjektet, matematikk, eller kunst- og håndverk. Samarbeid også gjerne med organisasjoner i lokalmiljøet.

Prosjektet bør gjerne inneha elementer av formidling, enten til andre elever på skolen, ved arrangementer eller for eksempel elevutstillinger på skolen eller til lokalmiljøet ellers.

Ideer til prosjekter

Her følger noen ideer til prosjekter dere kan gjøre:

 • Adoptere et naturområde som trenger restaurering eller vern, som for eksempel myr, bekkeåpninger eller tareskog.
 • Lage en plan for restaurering av natur.
 • Regne på samfunnsverdien av naturen og synliggjøre verdien av hva vi får igjen ved å ta vare på naturområder.
 • Vurdere utbyggingen av et område ut fra et bærekraftperspektiv.
 • Skilting og informasjon på områder hvor det foregår naturrestaurering eller som trenger vern osv.
 • Få med flere grupper i lokalmiljøet i et felles prosjekt for miljøet.
 • Kombinerte kunst- og miljøprosjekter.
 • Lage en blomstereng og samtidig være med på en redningsaksjon for villblomster og pollinerende insekter. Se informasjon om å lage blomstereng på botaniskforening.no

Hva kan du søke støtte til?

Når dere søker støtte, beskriver dere prosjektet dere ønsker å gjennomføre, hva dere vil oppnå og hvem dere skal involvere. Deretter kan dere fokusere på hva som skal til for å få gjennomført prosjektet, og som dere kan søke om støtte til. Det kan for eksempel være:

 • Kurs/kompetanse for lærere
 • Til planlegging, gjennomføring og oppfølgingen av restaureringstiltak
 • Utstyr til gjennomføring av tiltak, som for eksempel forstørrelsesglass eller feltbøker
 • Transport og opplegg
 • Honorar til fagperson

Dette er bare noen eksempler på søkbare ting. Brygger du på et prosjekt og lurer på om vi kan støtte det? Ta kontakt og fortell oss om planene dine.

Prosjekter til inspirasjon

Hvorfor støtter stiftelsen dette?

Vi er opptatt av å støtte tiltak som gjør undervisningen mer variert og praktisk innenfor lærings- og kompetansemålene. I tillegg er vi opptatt av å ta vare på naturmangfoldet Når barn og unge tas med ut i naturen skapes engasjement og kunnskap om verdiene i naturen.

Flere nyttige lenker til deg som skal søke støtte

Informasjon til offentlige virksomheter som vil søke støtte

Informasjon til deg som vil søke støtte til tilrettelegging for uteskole

Søke støtte til tiltak for å bevare naturmangfoldet

Ti tips til en god søknad

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?