Flere bier i byen

Bybi jobber med birøkt i Oslo, og har fått støtte til å sørge for mer kunnskap om birøkting, øke antallet birøktere og utplasserer bikuber i parker og hager i Oslo.

Peder Balke-senteret

Til restaurering på Peder Balke-senteret fikk Østre Toten kommune 3.280.000 kroner i 2015.

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene skaper et pusterom for barn på sykehus. De har fått tilsamme 1.153.000 kroner i bidrag siden 2007.

Glasslåven

Glasslåven Kunstsenter AS får 260.000 kroner til utstyr til scenekunst og kulturaktiviteter.

Jevnaker Hage

Foreningen Jevnaker Hage får 150.000 kroner til å anlegge hage.

Holmlia sportsklubb

Holmlia sportsklubb får 20.000 kroner til utstyr til idrettsfritidsordning.

Reduksjon av mudder

Biologi til lands og til vanns får 40.000 kroner til dyrking og utsetting av tarmsjøpung.