Aktivitetspark for barn

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSENS HELSELAG I NORDRE LAND fikk 50 000 kroner til huskestativ, materialer til fundamentering, trematerialer til bygging av benker og enkle lekeapparater i 2024

Dyrking i SFO

BREVIK OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE fikk 9 000 kroner til utstyr til dyrking i 2024

TIlskudd til utstyr

FET OG OMEGN HUNDEKLUBB fikk 50 000 kroner til utstyr til hundepark i 2024