Informasjon til offentlige virksomheter som vil søke støtte

Stiftelsen kan støtte tiltak som ikke er kjerneoppgavene til offentlige virksomheter, og som kommer barn og unge til gode. Her får du tips om hva som er viktig for å få støtte.

Vahl skole i Oslo har fått støtte til å oppgradere skolebiblioteket til også å bli en møteplass. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Skoler, barnehager, biblioteker, ungdomsklubber, kulturskoler, museer og andre kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter kan søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet må være innenfor stiftelsens formålsområder og vi gir først og fremst støtte til prosjekter på Østlandet. Prøv sjekklista vår for å se om du kan søke støtte.

Hva er viktig når dere søker støtte?

 • Prosjektet dere søker støtte til må være noe annet enn kommunale eller statlige kjerneoppgaver.
 • Vi forventer at kommunen også bidrar med penger og/eller ressurser til prosjektet.
 • Det er en fordel at frivillige krefter er involvert i tiltaket.
 • Samarbeid gjerne med andre organisasjoner i lokalmiljøet. For eksempel kan FAU eller et idrettslag være en samarbeidspartner.
 • Vi er opptatt av at dere søker støtte til det som er viktig for barn og unge i deres lokalmiljø. Disse behovene bør være førende for hva dere søker om støtte til.
 • Dersom det er relevant for prosjektet, ønsker vi at barn og unge involveres i planleggingen.
 • Dere gjør bærekraftvurderinger når dere planlegger prosjektet, for eksempel når det gjelder valg av materialer, gjenbruk og så videre.

Hva kan dere søke støtte til?

Det er stor bredde i hva vi kan støtte. Som en veiledning, har vi trukket frem noen temaer og prosjekter vi har støttet tidligere, til inspirasjon:

Skolen og barnehagen

Stiftelsen kan bidra til prosjekter for å gjøre skolegården eller uteområdet mer attraktivt for nærmiljøet, tilrettelegging for uteskole eller skolehage, kunstprosjekter, oppgradering av skolebibliotek eller andre lokaler til møteplasser.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

 • Bygge om skolebiblioteket til en åpen møteplass etter skoletid for skolebarn og barn i nabolaget: Sinsen skoles FAU
 • Oppgradering av skolebiblioteket: Hval skole
 • Kunstprosjekt i skolegården i samarbeid med kunstorganisasjon: Sør-Fron ungdomsskole
 • Tilrettelegge for uteskole: Hof skole
 • Elevene ved arbeidslivsfag bygget gapahuk til lokalmiljøet: Otta ungdomsskole
 • Utstyr til etablering av skolehage, i samarbeid med barnehagen: Benterud skole
 • Tilrettelegge område med humlevennlige planter – en pollinatorøy: Luhr skole
 • Kanoer og kajakker for å ha naturundervisning på vannet: Tistedal skole
Kulturskolen

Stiftelsen kan gi støtte til blant annet musikkutstyr til kulturskoler. Vi ønsker oss spesielt flere søknader om støtte til visuelle kunstprosjekter, hvor kulturskolen samarbeider med andre aktører i lokalsamfunnet.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

Kultur- og idrettsarenaer

Stiftelsen kan støtte prosjekter som tilrettelegger for god flerbruk av eksisterende anlegg, der idrettslag eller andre som driver anlegget tar ansvar for flere aktiviteter i nærmiljøet. Stiftelsen ønsker å støtte arenaer og anlegg som kan brukes til ulike funksjoner. Det kan være samfunnshus som bygges om til ny aktivitet, som kan huse kor, orkester, korps og så videre.

Eksempler på prosjekter som har fått støtte:

Nyttig informasjon

Her finner du Alt du må vite om å søke og rapportere

Når det gjelder støtte til skolegårdsprosjekter, kan du lese mer her

Her finner du mer informasjon om støtte til tilrettelegging for uteskole

Ta gjerne kontakt med oss

Du finner kontaktinfo til ansatte som jobber med tildelinger her.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?