Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Litteraturhuset Fredrikstad, Fredrikstad bibliotek, Østfold Scene og LittFri Fredrikstad har sammen fått støtte til prosjektet “SLAM- uttrykk deg!”. (Foto: Lise Olin)

Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi – ikke sponsing. Les mer om virksomhetsstyring i stiftelsen.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, og har siden starten bidratt med 11,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. Her kan du lese mer om historien til stiftelsen.

Våre bidrag til gode formål:

Tildelinger til lokale og nasjonale prosjekter

Størsteparten av tildelingene gis til lokale tiltak i regi av organisasjoner på Østlandet. Stiftelsen gir også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

Se alle våre tildelinger

Instrumentsamlingen Dextra Musica

Gjennom datterselskapet Dextra Musica kjøper stiftelsen verdifulle strykeinstrumenter og låner dem ut til våre fremste musikere. Til gjengjeld stiller musikerne opp på konserter og som instruktører og inspirasjonskilder for unge musikkskoleelever. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til å stimulere interessen for og kvaliteten av norsk musikkliv.

Mer om instrumentsamlingen

Sentralen

I 2016 åpnet vi kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I husets 12000 kvadratmeter finner du forskjellige scenerom og møterom, spisested og kontorplasser for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Målet er å skape nye møter på tvers av kunst- og fagretninger. Stiftelsen eier og finansierer huset, som i sin tid var hovedkontor for Christiania Sparebank.

Mer på sentralen.no

Kunstsamlingen

Stiftelsen kjøper kunst til norske museer for å utfylle museenes egne samlinger. Kunstsamlingen er derfor mangfoldig. Den inneholder både norsk og internasjonal kunst, og spenner fra den folkekjære Vestlandskunstneren Nikolai Astrup til popkunstneren Andy Warhol.

Mer om kunstsamlingen

Amediastiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB inngikk i 2016 en avtale om å kjøpe Amedia, og opprettet en egen stiftelse – Amediastiftelsen – som eier mediekonsernet. Amedia eier lokalaviser over hele Norge. Lokalaviser er av stor betydning for lokalsamfunn, kultur, organisasjonsliv og demokrati. Amediastiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser.

Les mer på amedia.no

Eiendommer til allmenn nytte

Stiftelsen har investert i flere eiendommer som kommer allmennheten til gode. Her kan du se hvilke

Dextra photo

En omfangsrik fotosamling fra vår nære historie er gitt til forvaltning av Teknisk Museum, slik at den tilgjengeliggjøres for allmennheten. Samlingen har merkenavnet Dextra Photo, og består av mange bilder fra etterkrigstiden. Bildene er gjort tilgjengelig slik at du kan laste dem ned gratis.

tekniskmuseum.no/foto

Skulpturstopp

Prosjektet Skulpturstopp går ut på at anerkjente kunstnere inviteres til å lage en skulptur i en kommune på Østlandet. Kunstnerne har full kunstnerisk frihet, og lager skulpturen spesielt for stedet som er valgt. Målet er å bidra til flere skulpturer av høy internasjonal kvalitet på Østlandet.

Mer på skulpturstopp.no

Dannelsesprogrammet

Det to år lange Dannelsesprogrammet skal bidra til at unge talenter får en solid ballast for å kunne ta et større lederskap. Ledelsesprogrammet gis som påskjønnelse og inspirasjon til folk som har et verv eller jobber i frivillig sektor, og har brukt store deler av fritiden sin på at andre skal ha det bra.

Om Dannelsesprogrammet

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikon til gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. Frem til 2015 var vi deleier i leksikonet sammen med Fritt Ord, Det norske Videnskaps-Akademi og Norsk Faglitterær Forfatterforening. Leksikonet er nå omgjort til en forening, der også universiteter og høyskoler er med som medlemmer og deltagere.

Se SNL.no

Kunststipend og stipendutstilling

Siden 2008 har vi sammen med Oslo Kunstforening årlig delt ut kunststipend og arrangert kunstutstilling. Tre kunstnere nomineres av en fagjury til å produsere nye verk til en årlig gruppeutstilling, og kunststipendet deles ut til en av dem.

Utstillingen holder hvert år et høyt faglig nivå og løfter frem aktuelle kunstnerskap, både etablerte og nyere, til en bredere offentlighet.

Mer informasjon finner du på oslokunstforening.no.

Nye løsninger for å forhindre skolefrafall

På Tveten gård i Oslo får ungdommer tilbud om alternative skoledager en dag i uka.

Mer informasjon på opproptveten.no

Håndverksløftet

I april 2022 lanserte Sparebankstiftelsen DNB Håndverksløftet, en satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge.

Mer om Håndverksløftet

Blikkåpner

For å skape en møteplass for ungdom og utvikle kunstglede for nye målgrupper har stiftelsen initiert programmet Blikkåpner.

Mer om Blikkåpner

To hovedformål

  • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital er 130 millioner aksjer i DNB.
  • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål.

Stiftelsen viderefører sparebanktradisjonene, ved å bruke overskudd fra bankvirksomheten til beste for samfunnet. Tiltak i de distriktene som har bygget opp kapitalen prioriteres. Minst 75 prosent av midlene brukes i det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR. Det omfatter områdene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt Ringsaker kommune. Stiftelsen støtter også tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

Vi har følgende fire formålsområder for tildelinger:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Det gis støtte til tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne.

En annerledes giver

Stiftelsen støtter frivillig sektor, og bidrar til andre samfunnsnyttige tiltak som ellers vanskelig lar seg realisere. Som andre pengeutdelende stiftelser er vi en uavhengig og annerledes giver enn staten. Midlene er private og derfor har stiftelsen fordeler og kan ta ansvar på andre områder enn det offentlige, som forvalter skattepengene.

Stiftelsens uavhengige posisjon mellom marked og stat gjør at den i større grad kan:

  • Reagere raskt og ta risiko.
  • Løfte fram interesser, grupper eller aktiviteter som ellers ville ha vanskelig for å bli hørt.
  • Støtte innovative ideer, som verken faller innunder offentlig velferd eller næringslivets interessefelt.
  • Være langsiktig og sette mål om å oppnå endringer uavhengig av tidsperspektivet.

Et eksempel på hvordan stiftelsen har utnyttet sin fordel som uavhengig stiftelse er kjøpet av Lågøya i Oslofjorden med 21 feriehytter i april 2022. Det var avgjørende at stiftelsen hadde mulighet til å ta en rask avgjørelse om å kjøpe øya for å gjøre den tilgjengelig for alle. DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd drifter øya som et sted for friluftsliv og ferieopphold.

Ta kontakt!

Har du spørsmål om søknaden din eller skjemaet vårt? Ordinær telefontid er hverdager fra kl. 8.30 til 16.00.
E-post: post@sparebankstiftelsen.no
Telefon: +47 902 44 100
Besøksadresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Postadresse: Sparebankstiftelsen DNB, Postboks 555 Sentrum, 0105 Oslo
Org nr.: 984853971

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?