Inngangsportal til Miniøya

Barnefestivalen Miniøya fikk 150.000 kroner til ny inngangsportal, i forbindelse med Munch-jubileet i 2013.

Norges Snowboardforbund

Norges Snowboardforbund får 1400000 kroner til railpakker, utvikling av manual for bygging av railpark, kursning av klubbledere og midler til prosjektoppfølging. Med prosjektet “Organisert Fritid” skal forbundet jobbe for å aktivisere flere barn og unge. Prosjektet legger til rette for egenorganisert aktivitet. Forbundet vil organisere og distribuere anleggspakker og spre kunnskap gjennom utvikling av en manual for bygging av railparker og kursing i aktivisering i railparker.

Kulturskolen i Ås

Kulturskolen i Ås får 450000 kroner til en rekke små og store prosjekter. Stiftelsen har hatt et 3-årig samarbeid med kulturskolen og 2013 er det siste året. Skolen skal sammen med lokale kunstnere tilby kunstformidling og barneverksted for ban og unge i regionen.

Risør Kammermusikkfest

Risør Kammermusikkfest får 100000 kroner til prosjekt visuelle kunstfag. I samarbeid med Risør barneskole og kulturskolen vil Risør Kammermusikkfest innlemme visuelle kunstfag i festivalen. Alle elever på 6. trinn skal få et tilbud knyttet til foto/grafikk av lokale kunstnere. Resultatet blir en utstilling under festivalen.

Nye strykere

Frida Wærvaagen får 100.000 kroner til prosjektet “Nye strykere på Sørlandet”.

Oppegård speidergruppe

Oppegård speidergruppe får 76000 kroner til utarbeidelse og anskaffelse av aktivitetsmateriell, opplæring av de unge speiderne som skal lede prosjektet “Unges friluftlivsdag” og gjennomføring av de to første friluftslivs dagene. Speidergruppa har 75 medlemmer og er en gruppe i vekst med stor aktivitet. Alt arbeid er basert på verdiene vennskap, opplevelser, friluftsliv og samarbeid. Med prosjektet “Unges friluftslivsdag” vil de tilby et lavterskel fritidstilbud for barn i barneskolealder på skolens planleggingsdager. Gjennom prosjektet vil flere barn få oppleve naturen samtidig som det vil videreutvikle de unge speiderne som får lederansvar gjennom prosjektet. De unge lederne er med i planlegging og evaluering av prosjektet.

Drammen Røde Kors

Drammen Røde Kors får 17000 kroner til lavvo og fiskeutstyr. Foreningen ble etablert i 1917 og har ca. 1300 medlemmer. De har et stort spekter av aktiviteter for folk i alle aldre. Høsten 2011 startet de en egen aktivitetsgruppe rettet mot ungdom i alderen 10 til 17 år. Gruppen har navnet RØFF, som står for Røde Kors Friluft og Førstehjelp. Formålet med gruppen er å gi et godt og variert friluftstilbud til ungdom. Aktivitetene er gratis, men det krever noe utstyr som ikke alle barn og unge har selv. Lavvo og fiskeutstyr er noe av det som står på ønskelisten.