Veiledning til søknadsportalen

Informasjon til deg som skal søke om pengestøtte i søknadsportalen.

Inkludering Norge bidrar hvert år til at flere innvandrere lærer sosiale koder og det norske språket. De bruker Golf og teater som verktøy for inkludering. (Foto: Christine Heim)

Vår anbefalte nettleser når du bruker søknadsportalen er Google Chrome (andre oppdaterte nettlesere kan også benyttes, bortsett fra Explorer og Microsoft Edge). Hvis du ikke har en oppdatert nettleser kan du oppleve at du ikke får fylt ut feltene i søknadsskjemaet. Vi anbefaler også at du bruker PC, Mac eller eventuelt en iPad, når du skal fylle ut søknadsskjemaet, ikke mobiltelefonen.

Du finner søknadsportalen her

Dersom søknaden din er en del av «Lokalavisenes søknadsordning» må du logge deg på Amedia-portalen for å fylle ut søknadsskjemaet osv.

Kom igang med søknaden

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene.

Søknad om draktstøtte til idrettslag har løpende søknadsfrist.

Det første som møter deg i søknadsportalen er et logg-inn-felt. Du må logge inn med Bank ID. Mer info om BankID.

Stopp for søknadsordningen ‘inntil 50.000 kroner’ frem til 1. februar

Vi legger nå om til løpende søknadsfrist for søknader om beløp opptil 50.000 kroner. På grunn av dette må du vente til 1. februar 2024 før du kan legge inn en søknad i denne ordningen. Vi gjør endringen for at dere skal få raskere svar.

Fra og med 1. februar blir det altså ingen faste søknadsfrister for søknader om støtte på opptil 50.000 kroner. Da kan dere sende søknaden når som helst. Dere vil få svar i løpet av 6-7 uker etter at søknaden er sendt inn. Hver organisasjon kan kun søke inntil 2 ganger per år på denne ordningen.

Du blir kontaktperson for din organisasjon

Når du oppretter en søknad på vegne av en organisasjon blir du kontaktperson for denne søknaden. Du registrerer deg personlig først. Det er viktig at du fyller ut alle felter og at du legger inn epostadressen din. 

Organisasjonen du representerer skal du registrere etter hvert som du fyller inn søknadsskjemaet. Sjekk her om din organisasjon kan søke støtte.

Finn søknadsskjemaet etter innlogging

Skal dere søke på et beløp opptil 50.000 kroner, klikk på “Søknader inntil 50.000 kroner”.
Skal dere søke om mer penger, klikk på “Søknader over 50.000 kroner”. (Du kan lese mer om beløpet dere søker om, lenger ned på siden).

Dersom du representerer et idrettslag som vil søke om drakter, klikk på “Drakter til idretten”. Les mer om draktstøtte her.

Dersom du allerede har begynt på en søknad finner du denne under «Mine søknader».

Forhåndsvisning av søknadsskjemaet

Du kan få opp en forhåndsvisning av søknadsskjemaet etter at du har registrert deg som bruker og har valgt søknadsordning.

Hvor tiltaket må finne sted for at du kan søke

Tidlig i søknadsskjemaet må du fylle ut hvor prosjektet/tiltaket skal finne sted. Du kan søke støtte dersom tiltaket finner sted i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, i tillegg til følgende steder i Innlandet: Alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke. Les mer om hvorfor vi først og fremst bidrar i dette området.

Det gis også støtte til landsdekkende tiltak. Dersom du ønsker å søke støtte til et nasjonalt tiltak utenfor Østlandsområdet må du kontakte stiftelsen. Her finner du kontaktinformasjon.

Utfylling av organisasjonsnummer

Dersom dere skal søke støtte, må dere ha et organisasjonsnummer og være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonen må være ferdig registrert før dere kan søke. 

Hvis du søker for en kommunal skole, barnehage, kulturskole eller SFO/AKS, bruker du kommunens eller fylkeskommunens hoved-organisasjonsnummer. Deretter skriver du navnet på skolen, barnehagen, kulturskolen eller SFO/AKS i feltet “Eventuell underavdeling”.

Søknadsskjemaet lagres underveis

Skjemaet lagres underveis og du kan gå tilbake og redigere så mange ganger du vil, frem til du har klikket på ‘Send inn’.

Samarbeide med andre om søknaden

Søknaden er i utgangspunktet knyttet til én person, men du kan invitere med en annen person til å jobbe med søknadsutkastet.

Medsøkeren må registrere seg i søknadsportalen først. Deretter kan du invitere vedkommende inn ved å gå til den aktuelle søknaden, klikke på “Samarbeid” og deretter “Inviter bruker”. Medsøker har kun tilgang til søknaden mens den er i utkast, og får ikke tilgang til informasjon knyttet til søknaden etter at den er sendt.

Dersom du er medsøker finner du søknaden ved å klikke på “Mine søknader” og deretter “Søknader delt med meg”.

Beløpet dere søker om

Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Dere bestemmer søknadsbeløpet selv avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering og så videre.

Viktig: Dersom dere søker om 50.000 kroner eller mindre får dere raskere svar på søknaden. Men slik hurtigbehandling gjelder kun for ett prosjekt per søknadsfrist. Altså kan samme organisasjon kun søke om støtte til ett prosjekt inntil 50.000 kroner.

Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift (moms). Sjekk våre tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

Velge formålsområde

Tiltaket dere søker om støtte til må være innenfor et av våre fire formålsområder: Kunst og kultur, Nærmiljø og kulturarv, Natur og friluftsliv, Idrett og lek. Mange søknader passer inn under mer enn et av formålsområdene, da velger du det formålsområdet du mener er mest relevant.

Her får du tips og råd om hva dere kan søke om støtte til.

Spørsmål relatert til bærekraft

I søknadsskjemaet får du spørsmål om dere har tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket dere søker om støtte til. Her kan du lese mer om hva vi spør om, og hvorfor.

Sette sluttdato for prosjektet

I søknadsskjemaet skal du velge en dato for start og slutt for prosjektet. Merk at startdatoen for prosjektet ikke kan være før dere har fått svar på søknaden. Pass også på å beregne god nok tid på prosjektet. Den sluttdatoen du setter opp her, vil medføre at vi sender deg en melding om å fylle ut en sluttrapport nettopp da. Sluttrapporten er en bekreftelse på at midlene er brukt slik dere har beskrevet i søknaden. Den skal sendes inn etter at hele tildelingen er utbetalt og prosjektet sluttført.

Finansieringsplan

I søknadsskjemaet skal du fylle inn en finansieringsplan. Her legger dere inn hvilke kostnader dere regner med å bruke på prosjektet, og hvordan dere planlegger å finansiere det. Dersom dere søker om et søknadsbeløp fra og med 250.000 kroner må dere i tillegg legge ved et detaljert kostnads- og finansieringsbudsjett. Alle tall som legges inn i finansieringsplanen skal inkludere merverdiavgift (moms).

Merk at frivillig timeinnsats ikke kan omregnes til kroner og inkluderes i finansieringsplanen.

Her har vi samlet noen økonomitips til deg som skal søke støtte til et prosjekt.

Kontonummer for utbetaling

I søknadsskjemaet blir du bedt om å legge inn et kontonummer som eventuell pengestøtte skal utbetales til. Det er viktig at søkerorganisasjonen står som eier av kontonummeret. Du vil ikke få utbetalt tildelingen dersom foretaket ikke har egen konto. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Sjekk også om kontoen krever KID-nummer. Vi kan ikke overføre penger til kontoer som krever KID. Vet du ikke hva KID-nummer er? Du finner en forklaring på snl.no

Hvis du ikke får sendt inn søknaden

For å kunne sende inn må du ha fylt inn alle de obligatoriske feltene (de som er merket med stjerne). Sjekk nøye. Alle felt som er utfylt blir markert med en grønn hake.

Når du har klikket på ‘send’-knappen

Når du har sendt inn søknaden din vil du få en e-post med bekreftelse om at vi har mottatt søknaden. Bekreftelsen blir sendt til den epostadressen du har registrert deg med som bruker i søknadsportalen. Dersom du ikke mottar epost med bekreftelse på at søknaden har kommet frem, er søknaden ikke sendt inn. Ta eventuelt kontakt med oss via epost: post@sparebankstiftelsen.no

Bekreftelsen inneholder et søknadsnummer. Hvis du har behov for å kontakte oss i forbindelse med saksbehandlingen, vil søknadsnummeret være referansen til den innsendte søknaden.

Hver og en av alle de tusenvis av søknadene vi får inn, behandles grundig. Styret i stiftelsen avgjør hvem som får innvilget søknadene.

Dersom dere har fått en tildeling

Gratulerer! Du finner informasjon om hvordan dere får utbetalt pengene og hva dere må rapportere her:

Har du flere spørsmål?

Skriv en e-post til post@sparebankstiftelsen.no eller ring en av oss som jobber med tildelinger. Du finner kontaktinformasjonen her.

Ta gjerne en kikk på våre ti tips til en god søknad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?