Støtte til anlegg som skaper mer aktivitet

Ønsker dere å legge til rette for mer samhold og aktivitet i nærmiljøet? Vi kan støtte prosjekter med mål om nye anlegg, ombygging av utdaterte anlegg og oppgradering av områder og lokaler.

I nært samarbeid med kommunen har Aremark Idrettsforening bygget et aktivitetshus som har blitt en god og trygg møteplass for barn og unge i lokalmiljøet. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Stiftelsen er opptatt av å bidra til anlegg som inkluderer flere funksjoner og aktiviteter. Derfor støtter vi utvikling av flerbruks- og aktivitetsanlegg i vårt kjerneområde på Østlandet.

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

Hele lokalsamfunnet har samarbeidet om å bygge en god og trygg møteplass i Aremark. Her får du tips om å søke støtte til flerbruksanlegg.

Hva kan du søke støtte til?

Det er mulig å søke støtte til oppgradering av gamle haller, gymsaler og klubbhus, til transformasjon av et lokale som har vært brukt til noe annet og til utendørsanlegg og nye anlegg. Når vi vurderer søknader om støtte til anlegg, er vi opptatt av at anleggene skal skape sosiale møteplasser og at de skal sikre allsidighet og mangfold i aktivitetstilbudet i nærmiljøet.

Når vi snakker om anlegg i denne sammenhengen mener vi:

 • Flerbrukshaller
 • Idrettshaller
 • Aktivitetshus
 • Klubbhus
 • Utendørs aktivitetsplasser

Vi oppfordrer til å tenke nytt om hvordan dere kan utnytte eksisterende lokaler. Vi ønsker gjerne at søkere tar utgangspunkt i noe de allerede har, som kan utvikles til noe mer. Er det for eksempel plass til mer og annen aktivitet i flerbrukshallen? Kan tomme utstyrslager eller ubenyttede garderober brukes til å få med flere i lokalsamfunnet?

Et eksempel er Kløfta IL som i 2021 fikk til å gjøre om noen garderober som ikke lenger var i bruk til et E-sportsenter. Ved å tenke litt kreativt fant de en måte å skape et nytt tilbud og ny aktivitet for ungdommen i klubben.

Start med å kartlegge behovet

Det er viktig å finne ut hva slags anlegg målgruppa og nærmiljøet har behov for før dere går i gang. Det er nemlig ikke gitt at et anlegg vil bli brukt selv om det er tilgjengelig. Å avdekke hvilke behov dere har er viktig.

Det er fullt mulig å søke om støtte til en tidligfase, et forprosjekt eller en mulighetsstudie.

Dersom du skal søke støtte til anlegg, vil vi gjerne at du kontakter oss tidlig i prosjektet. Ta kontakt med en av oss som jobber med tildelinger om du har et prosjekt du ønsker å diskutere.

Nesodden Sykkelklubb fikk penger til å etablere en sykkelpark i Brattbakken alpinsenter for å gi barn og unge et fartsfylt tilbud både sommer og vinter. Se hvordan Nesodden sykkelklubb har arbeidet med sykkelparken i denne videoen.

Hva er viktige elementer i prosjektet og søknaden?

Målet for ethvert prosjekt bør være mer samhold og økt aktivitet i lokalmiljøet. Da kan følgende punkter være viktige:

 • Dere gjør en behovskartlegging i tidligfasen, og baserer prosjektet på disse behovene.
 • Barn og unge i lokalmiljøet involveres i planleggingen, og innspillene tas inn i prosjektet.
 • At dere planlegger for flerbruk. Det vil si at anlegget kan romme flere ulike aktiviteter og sosiale funksjoner.
 • At anlegget er lokalisert et sted som er lett tilgjengelig for flere brukergrupper slik at det sikres mye aktivitet og bruk. Gjerne i nærheten av en skole, slik at det enkelt kan brukes av nærmiljøet rett etter skoletid.
 • Lav økonomisk terskel for bruk av anlegget, og gjerne gratistilbud.
 • Dere gjør bærekraftvurderinger når dere planlegger prosjektet, for eksempel når det gjelder valg av materialer, gjenbruk og så videre. Her ser du hva vi spør om i søknadsskjemaet når det gjelder bærekraft.
 • Samarbeider med organisasjoner/grupperinger/skoler i nærmiljøet.
 • Prosjektet involverer frivillig arbeid.

Vi oppfordrer til å søke flere finansieringskilder for prosjektet, og ønsker at flere skal være med å finansiere gode prosjekter. Dersom tiltaket er berettiget spillemidler, er det viktig at dere legger inn spillemidler som en del av finansieringsplanen når dere fyller ut søknaden. Man kan søke om spillemidler til anlegg for idrett eller fysisk aktivitet, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, lokale kulturarenaer og ulike typer utstyr godkjent av Norges Idrettsforbund.

Mer informasjon om å søke støtte

Her finner du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Ta gjerne kontakt med en av oss som jobber med tildelinger om du har et prosjekt du ønsker å diskutere.

Kunnskapsportalen for idretts- og miljøanlegg

Kultur- og likestillingsdepartementet har sammen med Norges idrettsforbund og flere utviklet en kunnskapsportal for idretts- og nærmiljøanlegg. På godeidrettsanlegg.no finner du informasjon om anleggsutvikling med referanseprosjekter, relevante temasider og ulike veiledere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?