Støtte til anlegg som skaper mer aktivitet

Ønsker dere å legge til rette for mer aktivitet i nærmiljøet? Vi kan støtte prosjekter med mål om nye anlegg, ombygging av utdaterte anlegg og oppgradering av områder og lokaler for mer aktivitet.

Nesodden Sykkelklubb har fått penger til å gjøre Brattbakken alpinsenter om til en sykkelpark på sommeren. (Foto: Katrine Lunke)

Stiftelsen er opptatt av å bidra til anlegg som gjør at flere kan delta i fysisk aktivitet, idrett og lek. Derfor støtter vi utvikling av flerbruksanlegg i vårt kjerneområde på Østlandet.

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

I 2021 fikk Nesodden Sykkelklubb penger til å etablere en sykkelpark i Brattbakken alpinsenter for å gi barn og unge et fartsfylt tilbud både sommer og vinter. Se hvordan Nesodden sykkelklubb har arbeidet med sykkelparken i videoen under.

Hva kan du søke støtte til?

Når vi vurderer søknader om støtte til anlegg, er vi opptatt av at anleggene skal skape sosiale møteplasser for variert fysisk aktivitet og idrett.

Vi oppfordrer flere organisasjoner til å tenke nytt om hvordan dere kan utnytte eksisterende lokaler. Når vi snakker om idrettsanlegg i denne sammenhengen mener vi:

  • Flerbrukshaller
  • Idrettshaller
  • Aktivitetshus
  • Klubbhus
  • Utendørs aktivitetsplasser

Ta gjerne kontakt med en av oss som jobber med tildelinger om du har et prosjekt du ønsker å diskutere.

Mer aktivitet for flere

Vi ønsker gjerne at søkere tar utgangspunkt i noe de allerede har, som kan utvikles til noe mer. Er det for eksempel plass til mer og annen aktivitet i flerbrukshallen? Kan tomme utstyrslager eller ubenyttede garderober brukes til noe annet?

Et eksempel er Kløfta IL som i 2021 fikk til å gjøre om noen garderober som ikke lenger var i bruk til et E-sportsenter. Ved å tenke litt kreativt fant de en måte å skape et nytt tilbud og ny aktivitet for ungdommen i klubben.

Stiftelsen kan støtte prosjekter hvor klubbhus eller andre mulige møteplasser kan oppgraderes med mål om å romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter, der tilbud til barn og unge er særlig prioritert. Det er mulig å søke støtte til oppgradering av gamle haller, gymsaler og klubbhus, til transformasjon av et lokale som har vært brukt til noe annet og til utendørsanlegg og nye anlegg.

Hva er viktig å få med i søknaden?

Vi er opptatt av at dere gjør bærekraftvurderinger når dere planlegger prosjektet, for eksempel når det gjelder valg av materialer. Her ser du hva vi spør om i søknadsskjemaet når det gjelder bærekraft.

Vi oppfordrer til å søke flere finansieringskilder for prosjektet, og ønsker at flere skal være med å finansiere gode prosjekter. Dersom tiltaket er berettiget spillemidler, er det viktig at dere legger inn spillemidler som en del av finansieringsplanen når dere fyller ut søknaden. Man kan søke om spillemidler til anlegg for idrett eller fysisk aktivitet, løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, lokale kulturarenaer og ulike typer utstyr godkjent av Norges Idrettsforbund.

Målet for ethvert prosjekt bør være økt aktivitet. Da kan følgende punkter være viktige:

  • Anlegget ligger i nærheten av en skole, slik at det enkelt kan brukes av nærmiljøet rett etter skoletid.
  • Det må være avdekket et behov for aktivitetene dere legger opp til i anlegget.
  • Anlegget bør romme flere typer aktiviteter og dekke flere funksjoner.
  • Dere bør samarbeide med organisasjoner/grupperinger/skoler i nærmiljøet.
  • Barn og unge i lokalmiljøet involveres i planleggingen, og innspillene tas inn i prosjektet.

Anbefaler å søke støtte til forprosjekt først

Dersom dere planlegger et større anlegg eller transformasjon, anbefaler vi at dere starter med et forprosjekt og søker støtte til dette i første omgang. Det er viktig å finne ut hva slags anlegg målgruppa og nærmiljøet har behov for før dere går i gang. Det er nemlig ikke gitt at et anlegg vil bli brukt selv om det er tilgjengelig. Å avdekke hvilke behov dere har er viktig.

Har dere et anlegg som står tomt deler av tiden? Trykk på knappen under for å sjekke om du kan søke støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og fylle det med annen aktivitet!

Mer informasjon om å søke støtte

Her finner du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Ta gjerne kontakt med en av oss som jobber med tildelinger om du har et prosjekt du ønsker å diskutere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?