Støtte til tidligfase, mulighetsstudie eller forprosjekt

Dersom dere planlegger et større prosjekt, som et anlegg, skolegårdsprosjekt eller oppgradering av nærmiljøhus, oppfordrer vi til å søke støtte til å gjøre en mulighetsstudie eller et forprosjekt først.

I forbindelse med at Sofienberg kirke skal bli en kulturarena har de fått støtte til en mulighetsstudie. Bildet er fra en graffiti-workshop utenfor kirken. (Foto: Foto Line Ulvnes)

Tidligfasen, forprosjektet eller mulighetsstudien kommer før selve gjennomføringen av prosjektet. Gjennom en mulighetsstudie kan dere ta inn flere perspektiver i planleggingen og få testet ut løsninger.

Målet er at prosjektet dere setter i gang skal bli best mulig, sikre bærekraftige løsninger og at dere treffer reelle behov. Det er lurt å avdekke hva målgruppen faktisk har behov for før dere går i gang slik at det dere planlegger skal bli brukt av flest mulig, og tilrettelegges for mest mulig aktivitet.

Forprosjektet, mulighetsstudien eller tidligfasen kan gjøres både om dere planlegger noe nytt eller skal oppgradere noe som er gammelt og/eller utdatert – både utendørs og innendørs. Det kan være et idrettsanlegg, en lekeplass, et klubbhus, et skolegårdprosjekt eller noe annet.

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

Hva kan dere finne ut av i et forprosjekt?

  • Hvordan dere kan sørge for mest mulig bærekraftige løsninger i prosjektet.
  • Hvilke behov tiltaket/anlegget bør dekke, altså en behovskartlegging.
  • Hva folk/målgruppa ønsker seg. Sikre medvirkning og at stemmene som bør høres blir hørt.
  • Få testet ut aktiviteten.
  • Tegninger som viser hvordan det kan bli.
  • Avdekke kostnader til hovedprosjektet.

Hva kan dere søke støtte til?

Vi er opptatt av at prosjektet skal bli best mulig, derfor kan vi gi støtte til forprosjekter, mulighetsstudier eller tidligfase. Dere kan også senere søke støtte til selve hovedprosjektet.

Midlene kan brukes til å skaffe nødvendig kompetanse og legge til rette for medvirkning. Snakk gjerne med profesjonelle eksperter som en arkitekt eller landskapsarkitekt. De kan hjelpe dere å finne best mulig løsninger.

Forprosjektet bør resultere i et konkret forslag til et prosjekt som kan igangsettes.

Lokalmiljøets behov

En åpen og spørrende tilnærming er et godt utgangspunkt for å få avdekket hvilke behov lokalmiljøet har. Forsøk å finne ut hvordan anlegget/tiltaket kan dekke flere funksjoner i lokalmiljøet. Kanskje kan samlokalisering av flere aktiviteter være aktuelt? 

Prøv gjerne å samarbeide med flere organisasjoner i lokalmiljøet for å få kartlagt behovet.

Kontakt oss gjerne

Planlegger dere et prosjekt og trenger støtte? Snakk gjerne med oss på et tidlig tidspunkt i prosessen. Vi veileder gjerne. Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med søknader og tildelinger her.

Forprosjekter til inspirasjon:

Mer informasjon om å søke støtte

Tips om dere skal søke Støtte til lekeplass i nærmiljøet eller skolegården

Tips om å søke Støtte til anlegg som skaper mer aktivitet

Tips om å søke støtte til Oppgradering av lokaler til møteplasser for barn og unge

Her finner du Alt du må vite om å søke og rapportere

Les gjerne våre ti tips til en god søknad

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?