Bok om nær bankhistorie

Boka “Drømmen om Sparebanken Norge” omhandler historien om tidligere Sparebanken NOR fra 1997 og frem til sammenslåingen med DNB i 2003. Boka ble skrevet på oppdrag av Sparebankstiftelsen DNB, og utgitt i januar 2007.

Festplass til Norsk Folkemuseum

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til total oppussing av Festplassen på Norsk Folkemuseum. Blant annet er det blitt scene, vannspeil og amfi. Om vinteren omdannes vannspeilet til en skøytebane.

Utsmykking av operaen

Den norske Opera fikk 4 millioner kroner i 2006 til kunst som en integrert del av foajéen.

Seniornett-klubber

Seniornett Norge fikk 2.500.000 kroner i 2006 til å etablere “seniornett-klubber” over hele landet.

Katalog over Munchs kunst

Til utviklingen av Catalogue Raisonné, oversikt over Edvard Munchs kunst, gir Sparebankstiftelsen DNB 5 millioner kroner.

Nettbasert turorientering

Norges Orienteringsforbund fikk 200.000 kroner i 2006 til utvikling av et system for nettbasert turorientering.

Forhindre mobbing

Friends Norge fikk 400.000 kroner i 2006 til deres arbeid med for å forhindre mobbing blant barn og unge.