”I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet”

Formidlingsprosjektet “I rommet, innenfor rommet, innenfor rommet” er et samarbeid mellom Oppland Kunstsenter, Lillehammer Læringssenter og billedkunstner Randi Liliequist, og har som formål å bruke samtidskunst som utgangspunkt for kunstnerisk fordypning og medskapning.

Kunst i skolen

TENTHAUS får 1500000 kroner til kunst i skolen-prosjekter i tre år på Hersleb, Møllergata og Tveita skoler fra skoleåret 2021-2022

Biokunst i skolen

Norsk Biokunst Arena driver med aktiviteter i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap og holder til i Vitenparken Campus Ås. En “utforskerklasse” ved Frogn Videregående skole skal fordype seg i emnet og gjennomføre sine egne biokunstprosjekter.

Solspeilet og barns kreativitet

RJUKAN SOLARPUNK ACADEMY får 300000 kroner til kunstprosjektet “Å gjøre det umulige mulig” i tre år fra skoleåret 2021-22

Med Munch som mentor

UngKunst er en regional satsning for kulturskoler i utvalgte kommuner i Viken som handler om fordypning og talentutvikling innen visuell kunst.

Kunst i nærmiljøet

Elevene på Høybråten skole i Oslo deltar i et kunstprosjekt i regi av organisasjonen Kunst i Skolen.

Grafikk på videregående skole

Elevene som tar “Visual Arts” på Blindern videregående skole får under veiledning av grafiker Marianne Karlsen praktisk erfaring i ulike grafiske teknikker som linosnitt og kollografi, samt lære hvordan man kuraterer og formidler kunst i en utstilling.

Kunst i skolen

MÆLA UNGDOMSSKOLE får 472000 kroner til kunstprosjektet “Når elev blir kunstner” i tre år fra skoleåret 2021-22

Kunst i skolen i Kragerø

KULTUR-KAMERATENE AS får 150000 kroner til prosjektet “Møt deg selv i møte med Munch” i tre år fra skoleåret 2021-22