Dommerløftet

OSLO OG AKERSHUS BANDYREGION fikk 200 000 kroner til klubbdommerkurs, mentorkurs og mentoroppfølging i 2024

Senk terskelen

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 1 200 000 kroner til tilretteleggingstiltak for para i klubber – universell utforming i 2024

Grønt lys for idrett

VIKEN IDRETTSKRETS fikk 10 000 000 kroner til videreføring av støtteordningen “Grønt lys for idrett” i 2024