Hekta på golf

FFHR FORENINGEN FOR HELHETLIG RUSPOLITIKK får 3300000 kroner til viderefæring av Hekta på golf

Sløydfest 2024

TELEMARK HUSFLIDSLAG får 100000 kroner til kursinstruktører

Mangfoldsmøter

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN får 1000000 kroner til lokale tiltak, kursing og koordinering

Norske frø til unge ganer

DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL får 5000000 kroner til etablering av lærings- og formidlingsarena om bærekraftig matmangfold