Bevisstgjøre og engasjere ungdom i demokrati og ytringsfrihet

Sparebankstiftelsen DNB vil bidra til økt bevissthet om betydningen av demokratiet, økt samfunnsengasjement og økt mangfold av stemmer i den offentlige debatten.

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) holder Demokrativerksted på Utøya, et opplæringstilbud for ungdom som er aktive i sitt lokalsamfunn. (Foto: Utøya)

Mange organisasjoner har til felles at de er opptatt av å inspirere unge til samfunnsengasjement, kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen. Vi oppfordrer dere til å søke støtte til tiltak som skaper engasjement om hvordan samfunnet skal være nå og i fremtiden.

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge. Sjekk om du kan søke

Vi vil støtte tiltak som:

  • Bevisstgjør og engasjerer ungdom i demokrati og ytringsfrihet.
  • Inspirerer unge til samfunnsengasjement og medvirkning i den offentlige samtalen.
  • Skaper forståelse for meningsforskjeller og ulikheter.
  • Bidrar til å bekjempe netthets og hatretorikk som truer ytringsfriheten og den åpne og frie samfunnsdebatten.
  • Gir unge mer kompetanse i kildekritikk og kritisk tenkning.
  • Verner om demokratiske verdier.

Viktig når du søker om støtte

Prosjektet du søker om støtte til bør være rettet spesifikt mot unge. Tiltaket bør være gratis, universelt utformet og bærekraftig. 

Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av ulike organisasjoner og temaer.

Vi vil gjerne at ungdommer deltar aktivt i planleggingen av prosjekter som får støtte. Prosjektet bør også ha en plan for aktiv deltagelse fra unge i gjennomføringen og evalueringen. 

Vi er også opptatt av å støtte prosjekter i regi av målgruppen selv, hvor for eksempel ungdomsråd eller elevrådet er de som søker støtte.

Se gjerne våre ti tips til en god søknad

Tildelinger til inspirasjon

Demokrativerksted på Utøya: Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) holder Demokrativerksted på Utøya, et opplæringstilbud for ungdom som er aktive i sitt lokalsamfunn.

Ungdomsparlamentet: En demokratiskole for å utvikle ungt, lokalt engasjement. Det dannes av representanter fra ulike kommuners ungdomsråd.

Spørsmål om demokrati og medvirkning: Nesodden Teaterfabrikks ungdomsgruppe har satt opp den nyskrevne musikkteaterforestillingen HOOD. Forestillingen behandler spørsmål om demokrati og medvirkning til å påvirke egne livsomstendigheter.

Ungt medborgerskap og demokratiutvikling: Norsia Tenker Tanker fikk støtte til kompetanse, kurs og aktiviteter på skoler og i ungdomsråd, rundt tematikken demokrati og ungt medborgerskap.

Demokratiopplæring: Med prosjektet UngtDemokrati vil Noregs Ungdomslag gi ungdommer en mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonsarbeid, de skal jobbe med selvutvikling og kurses i retorikk, kommunikasjon, ledelse, debatt og politisk arbeid.

Unges engasjement i demokratiet: Organisasjonen Fakkeltog ønsker å styrke unges engasjement i demokratiet ved å øke mangfoldet av stemmer, nå ut til unge innvandrere, skape gode rollemodeller og hjelpe de politiske partiene med å nå ut til et bredt lag av ungdommer. 

Økt ungdomsdriv på Holmlia: Prosjektet, i regi av Norges KFUK-KFUM, fokuserer på ungdomsmedvirkning og synliggjøring av at engasjement, ferdigheter og økt innsats i frivillighet, skal gi unge tro på seg selv som aktive deltakere i samfunnet.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Linn Lunder: linn.catrine.lunder@sparebankstiftelsen.no 

Alt du må vite om å søke og rapportere

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?