Støtte til idrettslag som vil utvide samfunnsansvaret

Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer idrettslag til å ta en utvidet sosial rolle i lokalmiljøet, og søke støtte til prosjekter som bidrar til økt tilhørighet for barn og unge.

Lommedalen Idrettslag har vist at de virkelig vil ta et sosialt ansvar i nærmiljøet sitt. Her representert ved et av basket-lagene. (Foto: Katrine Lunke)

Mange idrettslag gjør en stor innsats for folk i lokalmiljøet. Stiftelsen erfarer likevel at noen klubber tar et større ansvar, og vil oppfordre flere til å initiere tiltak som bidrar til inkludering og økt tilhørighet for barn og unge. Stiftelsen ønsker å støtte flere slike prosjekter.  

– Mange idrettslag sitter på ubrukte ressurser som kan brukes til å inkludere flere. Det kan være lokaler som ikke er i bruk og kan utnyttes til for eksempel sosial gaming eller andre aktiviteter som henvender seg til nye grupper. Det kan også finnes ressurser blant medlemmene eller andre i lokalsamfunnet som kan brukes på nye områder, sier Steinar Sæthre som jobber med formålsområdet «Idrett og lek» i Sparebankstiftelsen DNB.  

Han oppfordrer idrettslag til å øke spennet i aktivitetstilbud slik at flere kan finne seg til rette. På denne måten kan klubben gjøre en forskjell for barn og unge og bidra til mer tilhørighet i lokalmiljøet.

Bli inspirert av Lommedalen Idrettslag.

Stiftelsen er opptatt av å støtte tiltak som kan skape økt tilhørighet i nærmiljøet som for eksempel:

  • Tilbud om åpne klubbhus eller haller for å møtes og kunne drive flere typer aktivitet.
  • Ta i bruk lokaler som er dårlig utnyttet for å lage tilbud om gaming, allidrett eller annen lavterskelaktivitet.
  • Legge opp til større medvirkning for ungdommene, slik at de kan være med å velge aktiviteter i klubben.
  • Gi muligheter til ungdommene til å ta lederverv, drifte aktiviteter eller få jobberfaring.
  • Skape et tilbud om sunn matservering før/etter trening.

Organisasjoner som vil skape ny aktivitet i eksisterende bygninger eller uteområder, og trenger fagkompetanse for å vurdere hvordan de best kan utnytte og planlegge området, kan søke støtte til en form for tidligfaseprosjekt.

Les mer om Fritidsaktiviteter som bidrar til økt tilhørighet for barn og unge.

Prosjekter til inspirasjon

Sagene IF driver aktivt inkluderingsarbeid på flere måter, og har fått støtte til flere prosjekter: Sagene IF har tatt en sosial rolle i lokalmiljøet.

Stjernen hockey har gjort om 2000 kvadratmeter på Værste-området i Fredrikstad til et senter med allsidig aktivitet for barn og ungdom. Gjorde om gammel lagerhall til unikt aktivitetssenter

Fighter Kickboxingklubb bidrar til at flere barn og unge kan finne seg til rette i lokalmiljøet, og til at flere får en aktivitet hvor de kan oppleve mestring og tilhørighet. Skaper selvtillit og tilhørighet med kickboxing

Lommedalen Idrettslag er opptatt av å inkludere flest mulig og at alle barn og unge skal ha lik mulighet til å delta. De har et spenn i tilbudet utover det de fleste idrettslag har. Her tas alle godt imot uansett hvilke ambisjoner de har: “Vi kan gjøre en forskjell”

Furuset IF driver ikke bare med idrett. De gjør Furuset mer grønt og trivelig: Grønt tak på Furuset

Konnerud Idrettslag tar et stort ansvar for lokalsamfunnet, og sørger for gode aktiviteter som favner alle: Aktiviteter som inkluderer flere

Lier IL tok initiativ overfor Lier kommune for å skape mer aktivitet i nærmiljøet. De startet en E-sportgruppe, hvor fysisk aktivitet og E-sport kombineres: E-sport i idrettslaget

Sarpsborg Bandyklubb rehabiliterte en gammel brakke for å etablere en sosial møteplass på Sarpsborg stadion: Sosial møteplass

For å skape samhold mellom barn og unge på tvers av skoler, alder skapte Ringebu sykkelgruppe et ukentlig møtested for sykling og filmdokumentasjon: Film, foto, kunst og sykling

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?