Trygt demokrati

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER fikk 270 000 kroner til forprosjekt for utvikling av opplæringsopplegg i 2024

Faktasjekk for unge

FAKTISK.NO AS fikk 2 000 000 kroner til prosjektet Faktasjekk for unge i 2024

Framtidsmøtet

STIFTELSEN KRONPRINSPARETS FOND fikk 450 000 kroner til Framtidsmøtet – nasjonal ungdomskonferanse i 2024

Nye arter i fjellet

BIOFOKUS fikk 450 000 kroner til kartlegging av og formidling om arter i fjellet i 2024