Olympiatoppens treningsdagbok

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ får 5500000 kroner til utvikling av olympiatoppens treningsdagbok

Et Tryggere Norden Sammen 2024-2028

NORDIC SAFE CITIES NORWAY får 14000000 kroner til programmene Et sterkere Nordisk demokratifellesskap, Tryggere digitale byer og Unge Nordiske Demokratipionerer

DKS-lab 2024-2026

KULTURTANKEN – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE får 4050000 kroner til gjennomføring av DKS-lab med kunstnere og skoleklasser i 13 kunstinstitusjoner i 2024, 2025 og 2026