Formidling av visuell kunst til barn og unge

Vi ønsker å støtte prosjekter som bidrar til økt kunstformidling og kunstaktiviteter for barn og unge. Målet er å skape økt interesse og relevans for kunst generelt og for kunst i nærmiljøet spesielt.

Møt en kunstner og lag kunst! er formidlingsprosjektet til Nitja senter for samtidskunst. (Foto: Katrine Lunke)

Stiftelsen gir støtte til prosjekter som først og fremst treffer barn og unge voksne. Det gis støtte både til prosjekter som foregår i skoletiden og på fritiden. Søknadsbeløpet bestemmer dere selv, avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering og så videre. Vi oppfordrer til at flere samarbeider om prosjektet, og vi spleiser også gjerne med andre bidragsytere.

Prøv vår sjekkliste for å se hvem som kvalifiserer til å søke.

Galleri Format har fått støtte til et formidlingsprosjekt for kunsthåndverk til skoleelever. I denne filmen deler prosjektkoordinatoren tips med deg som vurderer å søke støtte.
Bli inspirert av prosjektet “Møt en kunstner og lag kunst!” i regi av Nitja senter for samtidskunst.

Tips når du skal søke støtte

  • Det er ønskelig at prosjektet er et samarbeid mellom en skole/barnehage/fritidsklubb/frivillig organisasjon/bibliotek/kunstnerorganisasjon/kunstinstitusjon/museum og kunstnere.
  • Vi prioriterer prosjekter som allerede har en avtale om gjennomføring med skoler, barnehager, fritidsklubber eller liknende.
  • Vi støtter gjerne prosjekter som gir barn og unge muligheten til å bli kjent med visuell kunst og kunstnerskap over tid. Det er mulig å søke støtte for inntil tre år.
  • Prosjektet og søknaden styrkes ved at målgruppen er med på å utvikle opplegget det søkes støtte til.
  • Prosjektet det søkes om støtte til må være i områdene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo, Oppland eller kommunen Ringsaker i Hedmark.

Det vil styrke søknaden dersom flere samarbeider om prosjektet, men én organisasjon må stå som søker.

Det gis ikke støtte til enkeltpersoner, så dersom du er kunstner må du samarbeide med en organisasjon, kunstinstitusjon, skole eller liknende hvis du vil søke støtte til et prosjekt. Mer informasjon om hvordan kunstnere og håndverkere kan søke støtte.

Mer informasjon

Kontakt Birthe M. Selvaag, mobil: 901 66 229, epost: birthe.selvaag@sparebankstiftelsen.no

Les gjerne våre ti tips til en god søknad.

Alt du må vite om å søke og rapportere

Kunst på programmet

Tidligere har vi hatt en egen ordning kalt “Kunst på programmet” hvor vi støttet samarbeidsprosjekter over tre år. Vi oppfordrer dere fortsatt til å initiere slike prosjekter, og søke støtte gjennom vår ordinære søknadsordning med søknadsfrist 1. april, 1. september og 1. desember.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?