Hvordan kan kunstnere og håndverkere søke støtte hos stiftelsen?

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å støtte kreativ aktivitet og formidling for barn og unge, og ser alltid etter gode prosjekter. Her får du mer informasjon om hvordan du som kunstner eller tradisjonshåndverker kan søke støtte.

Galleri Format har fått støtte til et formidlingsprosjekt for kunsthåndverk til skoleelever. (Foto: Katrine Lunke)

Vi får stadig spørsmål fra kunstnere og håndverkere om dere kan søke støtte til prosjekter. Dersom du skal søke støtte må du samarbeide med en organisasjon, og det er denne organisasjonen som må være søker.

Det gis ikke støtte til enkeltkunstnere/-håndverkere.

Søkeren kan være en frivillig organisasjon eller lokal forening, skole, kulturskole, museum eller lignende.

Det er viktig at organisasjonen som søker og som du samarbeider med, har en reell rolle i tiltaket som skal gjennomføres, og bidrar til å styrke prosjektet.

Dersom flere samarbeider om prosjektet er det positivt for søknaden, men én organisasjon må stå som søker.

Hva kan man søke om støtte til?

  • Det kan søkes om støtte til prosjekter for barn og unge i og utenfor skoletid.
  • Stiftelsen gir ingen føringer for hva slags prosjekter, men vurderer hvert enkelt prosjekt.

Her får du mer informasjon om hva du kan søke støtte til:

Støtte til tiltak innen tradisjonshåndverk

Støtte til formidling av visuell kunst til barn og unge

Tips og råd om hva dere kan søke om støtte til

Prosjekter til inspirasjon

Ta en kikk på eksemplene på prosjekter som har fått støtte:

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Har du spørsmål? Kontakt en av oss som jobber med tildelinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?