Økt arbeidslyst på Østfold-skoler

Østfold fylkeskommune fikk 26,54 millioner kroner i 2016 til et treårig prosjekt for å fremme skoleelevers arbeidslyst og livskvalitet. 

Digital teaterkanal for skoleelever

Applaus fikk 1 million kroner i 2016 til å utvikle en digital formidlingsplattform som skal gi barn og unge over hele landet mulighet til å se profesjonelle teaterforestillinger.

Dokumentarfilm om instrumentmakere

Norsk Fjernsyn fikk 2 millioner kroner i 2016 til en dokumentarfilm om strykeinstrumentmakere og mysteriet rundt Cremona i Italia, der de på 1600-1700-tallet laget instrumenter som alle i dag prøver å kopiere.

Generasjonsmøter med sang

Folkeakademiet fikk 430.000 kroner i 2016 til å utvikle kursmateriell og sangbok i forbindelse med prosjektet «Generasjonsmøter med sang».

Aktive barn på asylmottak

Kampanjen «Gi rasisme rødt kort», i regi av Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Norsk Folkehjelp, fikk 500.000 kroner i 2016 til utstyr til prosjektet «Proffen på mottak».

Økt kunnskap om naturens spiskammers

Den Norske Turistforening fikk 1,45 millioner kroner i 2016 til å øke folks kunnskap om naturens spiskammers sammen med Norges sopp- og nyttevekstforbund.