Støtte til velforeninger og grendelag

Sparebankstiftelsen DNB støtter mange forskjellige tiltak i regi av velforeninger. Her får du mer informasjon om hva som er viktig for å levere en god søknad.

Ekebergskrenten velforening fikk i 2021 støtte til å gjøre en gammel barnehage om til en møteplass for store og små. (Foto: Katrine Lunke)

Stiftelsen er opptatt av å bidra til møteplasser i nærområdet som skaper tilhørighet og innbyr til variert bruk, lek og sosialt samvær for store og små. Derfor støtter vi prosjekter i en rekke velforeninger i vårt kjerneområde på Østlandet hvert år.

Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

Få inspirasjon til hva din velforening kan søke om støtte til, og tips om hvordan du lager en god søknad.

Hva kan du søke støtte til?

Prosjektene vi støtter varierer stort i både omfang og type, men til felles har alle at de skal skape nye møteplasser. I løpet av årene har vi bidratt med støtte til velforeninger som vil skape ny aktivitet i gammelt grendehus, frisbeegolfbaner, lekeplasser og flytende badstuer.

For eksempel har Ekebergskrenten velforening fått støtte til å pusse opp en gammel barnehage og gjøre det om til et grendehus som skal være en møteplass for alle med masse aktivitet.

Mulighetene for hva din velforening kan få støtte til er nærmest uendelige så lenge prosjektene oppfyller kriteriene våre for å motta støtte

1. Tiltaket tilhører Østlandet

Vårt geografiske område er Østlandet. Det vil si Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark, kommunene i tidligere Oppland og Ringsaker kommune. Les om hvorfor vi gir støtte i nettopp dette geografiske området her.

2. Tiltaket treffer barn og unge

Vi gir først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer barn og unge. Vi støtter også tiltak som fremmer samhandling og møter på tvers av generasjoner.

3. Søknaden kommer fra en organisasjon

For å få støtte må søknaden komme fra en organisasjon med et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. For at borettslag og velforeninger skal få støtte, må tiltaket komme nærmiljøet til gode, og ikke bare beboerne.

4. Pengene kan ikke brukes til administrasjon og drift

Vi støtter helt eller delvis engangsutgifter som faste installasjoner, materialer og verktøy til reparering og bygging samt innkjøp av utstyr som bidrar til aktivitet.

5. Prosjektet må falle innunder minst ett av våre formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

I 2019 fikk Borgen vel støtte til å bygge en tuftepark og et landskapsamfi, hvor det legges til rette for aktiviteter som fanger både de yngste og litt eldre ungdommer. Les mer om tildelingen her, eller se videoen under og bli inspirert.

Informasjon om å søke støtte

Her kan du lese mer om hva dere kan søke støtte til, og her er ti tips for å skrive en god søknad.

Her finner du informasjon om å søke støtte til lekeplass eller aktivitetspark. Og om å søke støtte til Oppgradering av lokaler til møteplasser for barn og unge.

Her kan du lese om ting vi ikke gir støtte til.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av oss som jobber med tildelinger.

Prosjekter til inspirasjon

Kastellåsen velforening i tidligere Akershus fikk 200 000 kroner til oppgradering av ball- og lekeplass.

Bakkeli velforening i Sarpsborg har fått 200 000 kroner til å blåse nytt liv i en lekeplass som lenge hadde stått ubrukt.

Nøste velforening i Lier har fått 49 500 kroner til å opprette en utendørs treningspark.

Greenslia velforening like utenfor Noresund i tidligere Buskerud fikk i 2014 300 000 kroner for å legge til rette for en ski- og turløype langs en gammel vei som hadde blitt liggende ubrukt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?