Prosjekter i regi av FAU på skoler og i barnehager

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skoler og barnehager oppfordres til å initiere prosjekter som bidrar til økt tilhørighet og mer aktivitet for barn og unge. Her ser du hvordan dere kan søke om pengestøtte.

Venneforeningen ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet. (Foto: Katrine Lunke)

FAU og andre foreldregrupper gjør en viktig frivillig innsats for lokalmiljøet, og initierer mange av prosjektene som får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Dere som sitter i FAU eller jobber i skolen og barnehagen er de beste til å oppdage behovene og mulighetene for tiltak som kan skape mer samhold og glede for barn og unge i deres lokalmiljø.

Gode prosjekter kan være: Oppgradering av skolebibliotek til sosial arena, leke- og aktivitetsplasser, forprosjekter knyttet til skolegårdsoppgraderinger, «Fredagsklubber» og andre lavterskelarenaer, tilrettelegging for uteklasserom og etablering av skolehager.

Men mulighetene for hva dere kan søke støtte til er på ingen måte begrenset til eksemplene over. Vi ønsker å støtte prosjektene dere er opptatt av, og dere tror vil skape mer tilhørighet i lokalmiljøet, på skolen og i barnehagen.

Viktig for at prosjektet skal få støtte

  • At skolen/barnehagen og FAU samarbeider om prosjektet. 
  • At dere har en konkret plan for bruk og aktivitet i søknaden.
  • At det er frivillig engasjement i prosjektet, i regi av for eksempel FAU.
  • At dere kan vise oss at det er et behov for tiltaket og at flere i lokalmiljøet er engasjert.
  • At barn og unge er involvert og engasjert i prosjektet.

Barn og unges medvirkning

Vi er spesielt opptatt av at dere kartlegger behovet for tiltaket, og at barn og unge er involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til. Derfor ber vi dere forklare hvordan barn og unge medvirker, i søknadsskjemaet. Ved at målgruppen selv er involvert i planleggingen, økes muligheten for at tiltaket blir relevant og attraktivt. 

Dersom dere planlegger et større anlegg eller transformasjon, anbefaler vi at dere starter med et tidlig-fase-prosjekt, mulighetsstudie eller forprosjekt og søker støtte til dette i første omgang. Forprosjektet er prosessen som kommer før selve gjennomføringen av prosjektet. Dette kan innebære å få inn nødvendig kompetanse og legge til rette for medvirkning. Målet er å avdekke behovene før dere går i gang, slik at resultatet blir best mulig.

Råd og tips når dere skal søke støtte

Vi har samlet råd og tips innen noen temaer som mange FAU-er ønsker seg eller har som prosjekt:

Ny lekeplass eller aktivitetspark, eller oppgradering av den gamle: Hva er viktig for at dere skal få innvilget søknaden.

Gratis fritidsaktivitet i forlengelse av skoledagen: Slik søker dere støtte til fritidsaktiviteter for økt tilhørighet for barn og unge.

Uteklasserom på ønskelisten? Få tips til å søke støtte til tilrettelegging for uteskole.

Lokaler eller rom som med en oppgradering kan brukes til aktiviteter og møteplasser: Støtte til oppgradering av lokaler

Prosjekter som bidrar til økt kunstformidling og kunstaktiviteter for barn og unge: Formidling av visuell kunst til barn og unge

Kontakt oss

Har du spørsmål om å søke støtte? Kontakt oss gjerne. Her finner du kontaktinfo til oss som jobber med tildelinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?